Zonta International

Zonta International

Starptautiskā nevalstiskā labdarības organizācija “Zonta International” dibināta 1919. gadā Bufalo, ASV. Tā apvieno 31 000 sieviešu 1200 klubos 65 valstīs un teritorijās.

Starptautiskās Zonta organizācijas dalībnieces ir dažādu arodu augstas profesionāles, vadošās darbinieces un uzņēmējas, kuras kopīgi strādā ar vietējiem un starptautiskiem projektiem. “Zonta International” sadarbojas ar ANO, lai risinātu sociālas un humānas problēmas. “Zonta International” ir konsultatīvas organizācijas statuss ECOSOC, UNICEF, ILO un darba attiecības ar UNESCO. Katru gadu zontas ziedo tūkstošiem dolāru dažādiem ANO fondiem un projektiem. Visciešākā sadarbība Zonta organizācijai ir ar United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) programmām, kas vērstas uz HIV/ AIDS izplatības novēršanu, pret vardarbību pret sievietēm un bērniem, pret cilvēku tirdzniecību un nabadzību. “Zonta International” sadarbojas ar Eiropas Padomi.

Zonta Latvijā

Starptautiskā Zonta organizācija darbību Latvijā sāka 1993. gadā.

2011. gadā Latvijā ir pieci Zonta klubi: Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Bauskā un Ogrē.

Tajos darbojas aptuveni 80 dalībnieču, visas ir augsta līmeņa profesionāles un vadošas darbinieces, kas aktīvi iesaistījušās Zonta mērķa programmās, projektos un pasākumos, lai uzlabotu meiteņu, jauniešu un sieviešu dzīvi vietējā un starptautiskā mērogā.

Latvijas zontas sadarbojas ar citiem klubiem un organizācijām, apmainās zināšanām, veido draudzīgas vietējās un starptautiskas attiecības.

Latvijas zontu darba vadītājas

No 2006.-2008. gadam Iveta Rībena, SIA Tieto Latvia Cards mācību projektu vadītāja, Rīgas Zonta klubs, no 2008.-2010. -.Dr. habil. oec. Baiba Rivža, 9. Saeimas deputāte no Zaļo un zemnieku savienības, Jelgavas Zonta klubs, no 2010.-2012.  – Velta Raudzepa, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja direktora vietniece, Rīgas Zonta klubs, no 2010.-2012.  - vietniece Anita Apine, Valmieras bibliotēkas darbiniece, Valmieras Zonta klubs.

Latvijas zontu kopprojekts ir Latvijas Zonta klubu stipendija LVL1400 apmērā, kuru administrē nodibinājums  ''Vītolu fonds''.

Sadarbības partneri

Zonta klubi visā pasaulē, nodibinājums “Vītolu fonds”, TTT Dāmu klubs, biedrība “Līdere”, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Latvijas Lauku sieviešu apvienība, Rotari klubi, Soroptimits klubi, Hercoga Jēkaba klubs, Akadēmiskā vienība “Austrums”, resursu centrs sievietēm “Marta”, Valmieras Valsts ģimnāzija, Sēļu Dāmu klubs, Valmieras novada fonds, Bauskas novada sociālais dienests, Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejs, Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas mūzikas skola, Europe Direct Informācijas punkts, citas organizācijas un uzņēmumi.

Lasīt vairāk mājas lapās www.zonta21.org un www.zonta.org

Bookmark and Share