Latvijas Zonta klubu stipendija

LATVIJAS ZONTA KLUBU STIPENDIJA

Latvijas zontu kopprojekts ir Latvijas Zonta klubu stipendija EUR 2000 apmērā (students saņem 1800 eiro, 200 eiro ir administratīvie izdevumi). Stipendiju administrē nodibinājums  ''Vītolu fonds''. Stipendija tiek piešķirta talantīgai, sekmīgai un sabiedriski aktīvai skolas absolventei no mazndrošinātas ģimenes pirmā gada augstskolas studijām Latvijā. Pēc rotācijas principa, katru gadu stipendiāti izvēlas kāds no pieciem Latvijas Zonta klubiem.

Latvijas Zonta klubu stipendijas ieguvējas un klubs, kas izvirza:

  1. 2008/2009 – Madara Mežviete, finansu vadība. Jelgava .
  2. 2009/2010 - Liena Puise- Puiše, tulkošana – vācu, krievu, angļu, latv.val. Rīga.
  3. 2010/2011 – Eva Dručka, medicīna. Bauska.
  4. 2010/2011 -  Ance Dombure, vides vadība.Valmiera.
  5. 2011/2012 – Anda Meikališa, medicīna. Ogre.
  6. 2011/2012 - Anete Kļaviņa, psiholoģija.Rīga.
  7. 2012/2013 – Anna Astapenko, rehabilitācija un sociālais darbs.Jelgava.
  8. 2013/2014 – Olga Jakovļeva, ārsta palīdze.Valmiera.
  9. 2014/2015 – Elīna Ģībiete, modernās valodas un bizness.Rīga.
  10. 2015/2016 – Liene Bokmane, žurnālistika.Bauska.

Par Vītolu fondu lasiet mājas lapā: http://www.vitolufonds.lv

Kā veikt ziedojumu Eiro?

Lūdzu maksājumā norādīt Latvijas Zonta klubu stipendijai.

Ja Jūs vēlaties veikt pārskaitījumu eiro (EUR)

Nodibinājums “Vītolu fonds”

Reģ.Nr. LV40008066477

Danske Bank A/S filiāle Latvijā

SWIFT: MARALV22

Konta nr. LV55MARA0000107895700

Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV-1011, Latvija

Ar savu ziedojumu Jūs palīdzēsiet talantīgai Latvijas jaunietei īstenot savu sapni un apgūt zināšanas un iegūt augstāko izglītību.

Rakstu sagatavoja Iveta Rībena, stipendijas koordinatore

PAD 06, District 21, Zonta International

Iveta.ribena@gmail.com

2015.gada 26.maijā

Latvijas Zonta klubu stipendija 2008-2015

Bookmark and Share