Zonta och FN

Zonta har allmän rådgivande status i UN Economic and Social Council (ECOSOC), rådgivande status i UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), och speciella relationer med FN enheter som främjar kvinnors och flickors rättigheter.

Zonta har deltagande (participatory) status i Council of Europe (CoE). 

Läs mer >> Zonta International Advocacy

Bookmark and Share