Zonta Says NO - 16 days of activism

Den 25 november infaller internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Den uppmärksammar minnet av systrarna Mirabal, som mördades i sin kamp mot våld och inleder 16 days of activism, då Zontas anordnar sin kampanj Zonta says NO to Violence Against Women.

Den avslutande dagen, den 10 december, är det datum då FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilket skedde 1948.

Under dessa 16 dagar engagerar sig många Zonta-klubbar världen över i olika sammanhang för att synliggöra könsbaserat våld och på så sätt kunna förändra.

2016 lyste vattentornet Svampen i Örebro orange under de 16 dagarna:

Många klubbar ordnar föredrag och utställningar på temat.

Här finns en boklista med läsning om könsbaserat våld (PDF, 75 KB).

Mordet på Systrarna Mirabal
Den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor instiftades 1999 till minne av de tre systrarna Mirabal, som 1960 mördades brutalt av regimen i Dominikanska republiken. De var då mellan 25 och 36 år gamla och alla tre aktiva motståndare till diktaturen i landet och dess ledare Trujillo.

Regimen misslyckades att tysta motståndet – tvärtom bidrog morden till allmänt uppror i landet och Trujillo mördades ett halvår senare.

 

 

FN-resolutionen

Bookmark and Share