ZI får UNFCU belöning

UNFCU belönar ideella organisationer som genom sina gräsrotsrörelser arbetat med FN: s millenniemål.

Åtta specifika mål som FN, icke-statliga organisationer (NGO), offentliga och privata företag m.fl. uppmanas att realisera år 2015.

UNFCU medlemmar får välja en av de åtta organisationer som de anser bidrar mest till detta. Den enskilda organisationen med största antalet röster kommer att få 5000 USD.

En av de nominerade är Zonta International som i och med nomineringen erhåller 1000 USD.

Mer information på UNFCU:S  hemsida

-       om nomineringen

-       om Zontas nominering

Bookmark and Share