YWPA 2014

Distriktets YWPA stipendiat 2014

Li Oskarson Kindstrand.

Li går på Vasaskolan i Gävle och är nominerad av Gävle Zontaklubb. Li  har startat student organisationen ”Lilith” som arbetar för att stärka unga kvinnor att bli mer aktiva och få ökat självförtroende när det gäller utbildning och framtida karriärer. Läs vidare

 


Bookmark and Share