Aliya får internationellt YWPA-stipendium 2017

18-åriga Aliya Sabir från Helsingborg har 2017 fått stipendiet Young Women in Public Affairs på både lokal nivå, distriktsnivå och - som en av tio unga kvinnor - på internationell nivå. 

Aliya belönas alltså trefaldigt för sitt arbete som ledare och grundare av organisationen Ung integration, som hon grundade 2015. 

- Vi främjar den lokala integrationen samtidigt som vi aktivt arbetar med barnkonventionens artikel 31 som slår fast att alla barn har rätt till lek, vila och fritid, förklarar Aliya Sabir. Verksamheten bygger på vår främsta värdering: respekt.

Aliya Sabir går sista året på samhällsvetenskapliga programmet och organisationen expanderar nu såväl nationellt som internationellt. Aliya och hennes team åker runt i landet, men också utomlands, för att föreläsa, träffa ungdomar och vara med på konferenser.

- Där får vi möjlighet att visa hur man med värdestyrt, ungt ledarskap kan driva samhällsutvecklande idéer, berättar Aliya Sabir, som också är med i Helsingborgs stads reformgrupp för att utveckla hållbara metoder för arbetet med integration, kortsiktigt och långsiktigt. 

- Vi är mycket glada och stolta över att Aliya inte bara får det lokala och distriktsstipendiet, utan att hon, i hård konkurrens, även får motta det internationella priset, säger Christina Rylander Bergqvist, guvernör för distriktet Sverige/Lettland, som deltog när Aliya i början av november fick det internationella stipendiet på 4 000 US-dollar vid en ceremoni i Lund. 

Aliya omgiven av (från vänster) Anna Lind, president i Lunds Zontaklubb, Christina Rylander Bergqvist, distriktsguvernör och Eva Bergknut, ordförande i distriktets stipendiekommitté.

Stipendiet Young Women in Public Affairs har funnits sedan 1990 och sedan dess har över 7 miljoner svenska kronor (837 000 USD) delats ut till 724 unga kvinnor från 56 olika länder. Det gör stipendiet till en mycket viktig faktor i Zontas arbete med att stärka kvinnor och skapa varaktig förändring.

Läs mer om stipendiet.

Bookmark and Share