2013 Amalia Holm Bielke

Amalia Holm Bielke blev distriktets YWPA-stipendiat 2013. Hon går på Kungsholmens gymnasium och vill bli jurist. Amalia har utmärkta akademiska meriter och ett starkt engagemang både i skola och samhälle. Hon har även en djup kunskap och förståelse för unga kvinnor och flickors olika villkor i världen. Amalia har genom sitt projekt i studentföreningen, ”Kvinna till Kvinna” och som president i ”the committee of influence”, arbetat aktivt för att stärka unga kvinnor till att bli mer aktiva och självsäkra i sina liv och karriärer, vilket också är helt i överensstämmelse med Zontas intentioner och vi anser att Amalia är en utomordentligt lämplig kandidat för stipendiet Young Women in Public Affairs Award. Amalia är vald av Stockholmsklubbarna. 

Amalia presenterar sig själv:

Jag är 18 år gammal och jag vill ha makt. Jag vill ha makt att förändra sådant jag inte tycker står rätt till i världen. Det är ett konstaterande som kan låta mycket mer kontroversiellt än vad det faktiskt är. Jag vill inspirera andra ungdomar, framför allt tjejer, att ta för sig och påverka sin omgivning till det bättre. Jag vill inspirera ungdomar att trotsa könsnormer, ålders- och all annan diskriminering, sekularisering, och samhällsstrukturer som hämmar oss i vårt självförverkligande.

Jag börjar till hösten mitt sista år på Kungsholmens Gymnasium där jag läser det engelskspråkiga programmet Social Science. Jag sitter för andra året i presidiet i skolans elevkårsstyrelse, där jag som operativ chef i Stockholms största elevkår dagligen vägleder styrelseledamöterna i deras arbete för våra 1300 medlemmars sociala samt akademiska rättigheter och verksamhet. Jag sitter även I Stockholms Elevkårers styrelse där jag hoppas kunna främja regionalt arbete för ökad externpolitiskt arbete och gemensamma framsteg i arbetet gällande finansiering av vår verksamhet.

I elevkåren har vi många elevföreningar, många som gäller välgörenhet men även politik och liknande. Genom mitt engagemang i elevföreningen Kvinna till Kvinna Kungsholmen har jag fått ett större förståelse för kvinnors globala status, jag har lärt mig att se olika förtryck förstärka varandra genom ett vidare intersektionellt perspektiv på kvinnors situation. Det fristående liberala och feministiska konst/debatt-projektet Femmetopia, vars syfte är att utmana och ifrågasätta rådande normer genom en öppen debatt med bild och text som verktyg, har inspirerat mig och jag sitter för nuvarande även I dennas styrelse.  Liksom jag I höst ansvarar för uppstartandet av en “stipendievägg” för att fler ungdomar på min skola ska hitta stipendium som Zontas YWPA startar jag även dotterföreningen Femmetopia Kungsholmen som önskar att upplysa och väcka ungdomars politiska glöd på Kungsholmens Gymnasium. I höst handleder jag även uppstartandet av Elevkårens elevmentorskap, ett mentorskapssystem som vill ta vara på äldre elevers kompetens och kunskap till yngre elevers fördel genom arbetsstugor med bistående utbildad personal. Trots att det här är vad jag gör på min egen skola vet jag att det indirekt påverkar och influerar elever och elevkårers vardag på andra skolor runt om I Sverige. Det nätverk jag för tillfället opererar i är beroende av inspiration och idéer från andra parter, med vilka jag gärna bistår.

Jag vill utbilda mig till antingen försvarsadvokat I kvinnorättsfrågor eller fortsätta med politik på heltid efter gymnasiet. Innan fortsatta studier hoppas jag kunna komma ut i världen för att volontärarbeta, då jag är alltid törstig efter nya mind-blowing perspektiv. Stipendiesumman jag tilldelats från Stockholmsklubbarna samt hela Distrikt 21 är vad som kommer att finansiera mitt fortsatta ideella engagemang samt universitetsstudier då jag ämnar studera utomlands.

True power lies in the ability to inspire and through that empower.

Amalia Holm Bjelke

Bookmark and Share