2012 D21 YWPA stipendiat

Izabell Zaza  ZD21 stipendiat Young Women in Public Affairs Award 2012

Izabell Zaza har blivit utvald till Zonta International Distrikt 21:s mottagare av Young Women in Public Affairs Award 2012. Hon är nominerad av Uppsala I och II Zontaklubbar.

Izabell beskriver sig själv på följande sätt:

"Jag har nyligen tagit studenten på Rosendalsgymnasiet i Uppsala, där jag har studerat ett internationellt program med inriktning på utvecklingsstudier. Under mitt sista gymnasieår genomförde jag ett projektarbete angående kvinnors situation i Bangladesh. Fokus låg på kvinnors möjligheter till självförsörjning genom utbildning och arbete.

I höst börjar jag att studera vid Uppsala Universitet samt arbeta. Mitt politiska engagemang är fortsatt starkt. I mars 2012 blev jag invald i SSU Upplands distriktsstyrelse, där jag för närvarande är vice ordförande. Genom resor som tar mig till nya platser, kulturer och människor hoppas jag för alltid kunna få ett bredare perspektiv på saker och ting. Att hålla ett öppet sinne är något som jag strävar efter.

I framtiden hoppas jag genom mitt yrke kunna bilda opinion och få människor att hitta sina egna verktyg till förändring."

Bookmark and Share