2011 D21 extra YWPA stipendium

ZI Distrikt 21 har beslutat att dela ut två stipendier utöver distriktsstipendiet Young Women in Public Affairs 2011 på vardera 2500 SEK.

Laura Krumina

Laura Krumina beskriver sig själv som att hon, seriöst och aktivt, vill utveckla sin egen och andras förmåga att använda sin kreativitet till att få goda erfarenheter och kunskaper.

Laura var en mycket socialt aktiv elev under sina tre år på Jelgava State Gymnasium. Som elevrådsordförande skrev hon tillsammans med övriga medlemmar en handbok till studieframgång  för gymnasieelever. Projektet hade financiellt stöd från EU och uppmärksammades genom olika möten och seminarier, där Lauras organisationsförmåga och mycket goda ledaregenskaper uppmärksammades. 

Laura har också  examen från Jelgavas konstskola, där hon har fått goda teoretiska kunskaper och utvecklat sin skicklighet.   

Hon  studerar för närvarande i England vid Birmingham City University vid fakulteten Birmingham Institute of Art and Design BA Interior Product Design.

Lauras mål är att få nya erfarenheter och en bredare horisont i sitt yrkesliv. En av de viktigaste skälen är att få kontakt med en mångkulturell verklighet, eftersom hon finner att mötet med olika kulturer är utvecklande.

 

Klara Rantanen

 

Klara Rantanen går sista året på Barn-och Fritidsprogrammet vid Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. Hennes planer är att utbilda sig till barnmorska. Som projektarbete valde Klara att tillsammans med två studiekamrater kontakta ett barnhem i Thailand för att få ta aktiv del i verksamheten.

På ett mycket moget och konstruktivt sätt skildrade Klara i sin stipendieansökan sina förberedelser inför resan och hur hennes kunskaper ska förmedlas till elever, lärare och föräldrar.

Klara tillbringade tre veckor i september på ”Child protection home”, ett hem för barn och ungdomar i åldrarna 3-19 år, som blivit övergivna eller misshandlade av anhöriga.

Engagerat berättar Klara att tack vare Kungsbacka Zontaklubb YWPA stipendium – Young Women in Public Affairs Award 2011 - fick hon möjlighet att köpa med material till lek och undervisning. Klara är mycket internationellt medveten och diskuterar initierat kulturella skillnader ur kvinnoperspeptiv.

Hon började gymnasiet hemma efter två år i Libyen och har nu ovärderliga erfarenheter om flickors olika situation, något som hon medvetandegör i sina engagemang. Som medlem i en fredsgrupp fick hon representera Sverige under en vistelse i Brasilien tillsammans med ungdomar från olika länder.

Klara har drömmar och uppsatta mål inför sin framtid. Som förebild har hon sin kreativa mormor.

Bookmark and Share