2011 Giovanna Olmos

Giovanna Olmos

Giovanna Olmos är student från Kungsholmens Gymnasium på den Internationella sektionens Naturvetenskaplig linje.

Giovanna har varit medlem i skolrådet och ordförande i föreningen Zambia Group, som samlar in pengar till tre skolor i Zambia genom olika aktiviteter. Ett kulturellt skolutbyte med Zambia under vårterminen har givit henne möjlighet att på plats kunna studera hur pengarna används.

Giovanna intervjuade studerande och ansvariga hur det påverkar det zambiska samhället att kvinnor får möjlighet till utbildning. På ett mycket föredömligt sätt har hon förmedlat sina intryck till gymnasieelever, skolpersonal, föräldrar och samhällsansvariga och givit konstruktiva förslag till åtgärder. Giovannas engagemang i Zambia Group visar tydligt hur hon utvecklat sin ledarskapsroll.

Giovanna har också varit handledare i Röda Korsets satsning att hjälpa högskolestuderande från andra länder med olika uppgifter för att underlätta deras anpassning till det svenska skolsystemet. Giovanna är själv immigrant från USA och är i den rollen väl medveten om vikten av kontakter för att lättare komma in i det nya landet och dess kultur.

Giovanna har djup känsla för internationella frågor, vilket tydligt framgår av hennes ledande roll i Zambia Group och engagemanget i Röda Korset. Hon har skapat en websida och blogg kallad “Her Voice Now” för att stimulera diskussioner och dialoger och för att få med unga kvinnor i utvecklingsländer och utnyttja deras röster och på så sätt stärka kvinnors roll politiskt och i andra samhällsengagerande hänseenden.

“I intend to expand and deepen my knowledge of the world around me by studying philosophy, international relations, and gender studies. My ultimate goal is to become a university professor in one of the subjects above. During my years as a university student I plan to continue to engage myself in community service. I am especially interested in bringing the organization that I am currently leading at my high school, the Zambia Group, to where I will be studying and continuing my work in supporting students in Zambia. Furthermore, I hope to continue volunteering as a tutor for immigrants and help empowering and integrating individuals into the wider community.”

Giovanna, student år 2011 och ett föredöme för blivande Zontor!

Bookmark and Share