2010 D21 extra YWPA stipendium

Young Women in Public Affairs D21 extra stipendium

Utöver ZI Distrikt 21 YWPA stipendium på 1000 USD har tre extra stipendier à 3000 SEK utdelats till tre mycket kvalificerade kandidater. 


Anna Katlapa,
 Jelgava Spidola High School, Zonta Club Jelgava.

Anna har med stark inlevelse beskrivit kvinnors situation och utsatthet såväl i det egna landet som i tredje världen. Hon är målmedveten och har dessutom ett starkt musikintresse och deltar i konserter och evenemang såväl lokalt som internationellt.

Guvernör Ruth Brunner överlämnade D21 extra stipendium till Anna, då Ogre Zontaklubb chartrades i september. Närvarande var också ex Guvernör Ausma Pavulans, som initierade till det extra stipendiet, vilket hon presenterade i Guvernörsbrev 9.

Robibath Alssane

Rokibath Alssane, Samgymnasiet Järfälla, Stockholm Zontaklubb IV.

Rokibath har utifrån svåra omständigheter i sitt hemland Benin lyckats göra något positivt för andra i liknande situation, som hon själv varit i. Hon har ett starkt engagemang när det gäller kvinnofrågor och mänskliga rättigheter. Det extra stipendiet utdelades på Areamötet i Stockholm i september.

Rokibath studerar nu kandidatprogrammet i Mänskliga rättigheter vid Stockholms Universitet.

Josefin Airas 

Josefin Airas, Globala gymnasiet, Stockholm Zontaklubb III.

Josefin har på ett föredömligt sätt arbetat och företrätt Sverige inom Plan Sweden´s Children Advisory Board.

Hon har bland annat rest runt till barnrättsorganisationer och undervisat barn om the Rights of the Child. Hon visar på starkt engagemang och målmedvetenhet.
Foto: Studieresa i Malawi. ”Vi är alla lika och har samma behov.”

Birgitta Birkoff

Bookmark and Share