2010 Mikaela Engwall

Mikaela Engwall har studerat på ett tvåspråkigt internationellt program,som avser internationella relationer, internationell ekonomi och kulturkunskap vid Vasaskolan i Gävle. Under sista gymnasieåret gjorde hon ett projektarbete om kvinnors situation i Nicaragua. Hon fokuserade på abortfrågor och det totala abortförbudet som infördes i landet år 2006 och vad det kan komma att medföra för kvinnans framtida ställning i landet.

Mikaela organiserade temakvällar och föreläsningar tillsammans med engagerade vänner för att samla in pengar till en skola i Nicaragua, inom ett pågående projekt. Allt för att stödja flickors möjlighet till skolgång. Många flickor är utsatta och många kommer från dåligt fungerande familjer. En viktig del av arbetet var att sprida information genom artiklar, broschyrer och bloggande om den försämrade situation som uppstått efter abortlagens tillkomst.

Mikaela Engwall

Genom sitt engagemang har Mikaela fått möjlighet besöka Nicaragua genom skolutbyte och har då personligen överlämnat de insamlade medlen, som kommer att ge 20 flickor möjlighet till viss utbildning.

Mikaela är medlem i en liberal ungdomsorganisation och har därigenom fått en god inblick i politiskt arbete, vilket är viktigt för att kunna påverka sin omgivning.

Mikaela är också friidrottsledare och vill därigenom hjälpa unga flickor att öka sitt självförtroende för att inte i sin framtid bara välja sådana yrken som är traditionellt könsbundna.

Den tid Mikaela tillbringade i Nicaragua utvecklade ytterligare hennes engagemang i frågor om kvinnans rättigheter och abortfrågor. Överhuvudtaget har Mikaela många och för sin ålder mogna synpunkter på samlevnadsproblem och ser också möjligheter i en framtida värld. Mikaela har de bästa rekommendationer från dem som känner hennes kapacitet och fått mycket goda formella vitsord.

Mikaelas entusiastiska framtoning har gjort hennes uttagning till ZI Young Women in Public Affairs distriktsstipendiat 2010 till ett rättvist val, även om alla de 21 konkurrerande flickorna också uppvisade ytterst goda kvalifikationer.

Gävle Zontaklubb

Läs mer >>
http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.2294203-vad-har-du-gjort-for-att-fa-1-000-dollar-

Bookmark and Share