2009 Hanna Andersson

Hanna Andersson tog studentexamen på internationell linje vid Söderportsgymnasiet i Kristianstad. Under skoltiden arbetade hon i den lokala FN-föreningen. Hon har engagerat sig mycket i FN och dess olika organ och är ungdomsrepresentant i lokalföreningens styrelse.

Hanna Andersson I sin ansökan visade Hanna intresse för kvinnors ekonomiska jämställdhet och anser att politiska beslut är enda vägen att nå hållbara resultat. Hon hävdar de rika ländernas ansvar i dessa frågor och redovisar också sina synpunkter på de orättvisor som ännu finns i vårt svenska samhälle.

Hanna framför sina synpunkter på svåra frågor om jämställdhet både mellan kön och mellan rika och fattiga på ett moget sätt och hävdar att vägen till en demokratisk utveckling är utbildning. Hanna är alltså fokuserad på FN och vad dess stadgar står för.

Hanna planerar att studera juridik i Lund och vill fördjupa sig i internationell lagstiftning och internationella relationer. Samtidigt med universitetsstudierna kommer hon att fortsätta med FN-förbundets lokalavdelning och att organisera ett modell-FN/ ett rollspel, där hon är utsedd till ordförande.

Hanna är också engagerad i skolfrågor och tror att den elementära idén om ”Food for Education” är en väg att öka barns och ungdomars närvaro i skolan och därmed höja resultaten. På FN-dagen i höstas organiserade Hanna och var huvudansvarig för en konsert i Kristianstad genom FN-förbundet. Hon deltog själv med såväl genom sång som gitarrspel.

I samma anda har hon deltagit i en Scout Jamboree med ett stort antal deltagare.

Under sommaren kommer Hanna att arbeta på bank. Utanför sin arbetstid kommer den teatergrupp hon länge varit engagerad i att ge ett stort antal föreställningar. Hon är också kassör i Rickarums Byateater.

Hanna vill gärna arbeta för någon frivillig organisation, som till exempel Zonta och i ett längre perspektiv inplantera sitt intresse för FN med frågor om mänskliga rättigheter.

(Kristianstads Zontaklubb)

Bookmark and Share