2008 Malin Värmå

Årets YWPA-stipendiat vann!

Malin Värmå, som går tredje året på den samhällsvetenskapliga linjen på Kungsholmens gymnasium har tidigare utsetts till distriktets YWPA-stipendiat. (YWPA=Young Women in Public Affairs). I och med det vann hon 1000 USD. Nu har hon också blivit en av fem internationella stipendiater och vann därmed ytterligare 3 000 USD. Grattis!

Malin Värmå

Efter att ha kompletterat upp med naturvetenskapliga ämnen, planerar Malin att börja medicinstudier.

Under sin skoltid har hon varit engagerad i många projekt som t ex att samla in pengar till ett barnhem i Guatemala. Hon har också varit med och arrangerat en utbytesresa för sin klass till Litauen. Man besökte bl a skolor, daghem och ett center för misshandlade kvinnor och barn. En tid senare kom den litauiska klassen till Sverige.

Malin har också varit med och startat en organisation ”Friends across Borders” www.vannerutangranser.se , som arbetar för att stödja framför allt kvinnor och barn i hälsofrågor. Genom denna organisation och stöd av andra organisationer, har man lyckats sända 5 lastbilar med 92 kubikmeter medicinsk utrustning till Litauen

På sin fritid är Malin engagerad både som scout och som deltagare i en gospelkör. Hon har också arrangerat informationskvällar med sång och musik för stöd till Litauen.

I den uppsats som ingår som en del i ansökan om stipendiet, betonar Malin nödvändigheten att stoppa våld mot kvinnor, vikten av utbildning samt mikrolåneprojekt.

.

Bookmark and Share