2007 Tuss Odin Ekman

Tuss Odin Ekman är årets YWPA-stipendiat. Tuss studerar med goda resultat på Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Hon är aktiv i idrottsklubben och har organiserat en modevisning för att samla in pengar för att hjälpa två skolor i Zambia. Tuss planerar att studera psykologi och kommunikation och vill i framtiden arbeta med reklam för att uppmärksamma ojämlik marknadsföring. Innan hon påbörjar universitetsstudier skall hon resa till Sydamerika och arbeta som volontär.
Bookmark and Share