2005 Yasmine Makki

Yasmine Makki tog våren 2005 studenten på Kungsholmens Gymnasium, och har utsetts till stipendiat av Zonta III i Stockholm. Yasmine har även tilldelats stipendiet för hela distrikt 21 inom Zonta och är därmed nominerad till det internationella stipendiet.

Bookmark and Share