Young Women in Public Affairs Award

Zonta International delar årligen ut stipendier ur fonden Young Women in Public Affairs (YWPA) Award till unga kvinnor som uppmuntran till deltagande i offentlig verksamhet och ideella organisationer. Stipendierna riktar sig till kvinnor som uppvisar goda ledaregenskaper och är engagerade i exempelvis ett offentligt projekt, i en frivilligorganisation eller är aktiva i elevrådsarbete.

Vem kan söka?
Du som är mellan 16-19 år den 1 april ansökningsåret och som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation. Du kan söka även om du får ersättning för ditt engagemang. Du får inte ha någon nära anhörig, t.ex. förälder eller nära släkting, inom Zonta International.

Vad menas med offentligt projekt och frivilligorganisation?
Du kanske är engagerad i Röda Korset, Amnesty International, BRIS, Frälsningsarmén, Stadsmissionen eller i en organisation som arbetar med handikappade barn, personer med ätstörningar, misshandelsoffer, läxhjälp eller drogmissbruk.

Att vara engagerad kan betyda många olika saker men om du brinner för något och aktivt arbetar för detta kan du söka stipendiet.

Stipendiesumman på klubbnivå varierar och bestäms av respektive klubb.

Distrikt 21 utser varje år en distriktsstipendiat efter nominering från de lokala klubbarna. Distriktet delar ut 1 000 USD. 

Stipendiaten blir också distriktets kandidat på internationell nivå, då Zonta International tilldelar distriktsstipendiater tio stipendiater 4000 USD vardera.

 

Villkor och ansökan inför ansökningsåret 2018

Du ska vara mellan 16 och 19 år den 1 april 2018. 

Du ansöker på en ansökningsblankett som du lämnar till en lokal klubb. Blanketten finns på Zonta Internationals webbplats.

I ansökan ska du beskriva följande:

  • dina studieaktiviteter
  • ditt aktiva engagemang och erfarenheter från exempelvis frivilligarbete i organisation eller motsvarande
  • på vilket sätt du arbetar för att öka din internationella medvetenhet
  • din uppfattning om kvinnans ställning i ditt land och i övriga världen
  • hur man kan arbeta för att stärka kvinnans ställning för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män 

Utöver ansökan måste två personer skriva rekommendationer om dig på en särskild blankett.

 

Viktiga datum

olika datum Varje klubb anger sitt senaste ansökningsdatum.
Kontakta den lokala klubben för information.
15 april  Ordförande i stipendiekommittén ska ha fått nomineringarna från Zontaklubbarna.
1 maj Distriktets nominering för de internationella stipendierna lämnas till Zonta International.
juli 

Zonta International meddelar de tio internationella stipendiaterna. 

 

   

   

     

 

Ansökningsblankett och mer information

  

Kontakt

Eva Bergknut, stipendiekommitténs ordförande i Distrikt 21.
Tel. 070-655 53 93
E-post: ebergknut@gmail.com

Den lokala klubbens president, se fliken Klubbar. 

 

Bookmark and Share