Stipendiater

Utdelning av stipendierna.

Stipendiekommitténs motiveringar.

Vi är stolta att kunna presentera dessa fantastiska, värdiga stipendiater alla med lite olika profiler men de har ett gemensamt, de tror på kvinnans utbildning som hjälp till självhjälp!

Stipendiat nr 1.

Vi vill tilldela Nina YWPA stipendiet med följande motivering:

Nina Sirén Gualinga har på ett ansvarsfullt sätt dragit visdom av sin mångkulturella bakgrund och engagerat sig i kampen för kvinnors utbildning och rättigheter i samhället. Hon har särskilt koncentrerat sig på Sydamerika och ursprungsbefolkningen i den indianby i Equador där hon vuxit upp. Med en plattform av framtida studier inom medicin och juridik ser hon stora möjligheter att kunna realisera sin kamp för utbildning av kvinnorna samtidigt som hon starkt vill värna om den unika kultur som råder hos ursprungsbefolkningen. Det starka engagemang och ansvarstagande för sitt unika arbete som Nina visar, är en fin inspirationskälla för andra unga kvinnor.

Stipendiat nr 2.

Vi vill tilldela Ida YWPA stipendiet med följande motivering:

Ida Arnstedt har med entusiasm och målinriktat engagemang ägnat sig åt utbildningsprojekt och internationellt studentutbyte. Hon är speciellt fokuserad på utbildning av barn i Indien genom en välgörenhetsorganisationen Pratham. Hon har själv startat en Pratham elevgrupp, där man sprider information och samlar in ekonomiska medel för utbildning av framför allt kvinnor och barn i Indien. Genom att studera handel och ekonomi efter studenten hoppas Ida kunna starta egen företagsverksamhet och få möjlighet att stödja välgörenhetsprojekt för utbildning av kvinnor i världen.  Ida visar genom sitt stora engagemang på flera plan en stark målmedvetenhet och stor mognad.

Stipendiat nr 3.

 Vi vill tilldela Hermine YWPA stipendiet med följande motivering:

Hermine Bond har med starkt engagemang och kraft visat sin vilja att stärka kvinnors position i världen. Hon är bl a engagerad i en förening ”Young Women Society” som arbetar med att förbättra kvinnors och barns situation i Rio de Janeiro. Hon kommer inom kort fara till Laos för att där delta i uppbyggnad av en skola, starta ett bibliotek mm.  Hermine vill studera juridik efter studenten. Med juridiken som grund vill hon engagera sig i kvinnoorganisationer och påverka möjligheten att förbättra kvinnors livssituation och stärka deras position i samhället.
Hermine har stora visioner om kvinnans framtida situation i världen och hon önskar satsa stor energi på att förverkliga dessa.

Bookmark and Share