2014 års stipendiater

Gymnasieelever prisade för samhällsengagemang

Zonta i Stockholm har delat ut stipendier till tre unga kvinnor som på olika sätt utmärkt sig i sitt samhällsengagemang och genom sina ledaregenskaper. Ida Andersson, Estrid Kjellman och Helga Edström får vardera 1500 dollar för att kunna utvecklas inom dessa områden.

Zonta International delar varje år ut stipendier ur fonden Young Women in Public Affairs Award till unga kvinnor på gymnasienivå som uppmuntran till deltagande i offentlig verksamhet och ideella organisationer, och som vill söka ledande positioner, t.ex. kvinnor som är engagerade i ett offentligt projekt, i en frivilligorganisation eller är aktiva i elevrådsarbete.

Stipendiaterna från Stockholm har nu möjlighet att gå vidare och bli nominerade bland Zontas internationella stipendiater.

Ida Andersson, Kungsholmens Gymnasium, Estrid Kjellman, Globala Gymnasiet och Helga Edström, Viktor Rydberg Gymnasium, är var och en ambitiösa ungdomar som kommit långt i sitt arbete och engagemang.

Ida Andersson är en skicklig debattör och använder detta forum för att som ledare stärka kvinnans ställning och inspirera andra genom träning och kunskap i retorik. Hon är ordförande i gymnasiets debattklubb, och är med i landslaget. Ida har bildat en debattklubb på Kungsholmen, med 120 medlemmar, där hon också är ordförande. Klubben träffas varje vecka och debatterar olika aktuella sociala problem och etiska dilemman. Stipendiet kommer hon att använda till att som en i ett team av fem i sommar representera Sverige i debatt-VM i Thailand. Ida är också deltagare i Model United Nations, och det har lärt henne hur viktigt det är att vara öppen och kunna lyssna noga till andra.

Estrid Kjellman är elevkårsordförande på sin skola och fick genom det möjligheten att utbilda sig i ledarskap inom Raoul Wallenberg Academy som är Sveriges enda program inriktat helt på ungas ledarskap. Hon fortsätter vara engagerad som styrelseledamot inom Raoul Wallenberg Difference makers, som arbetar för att alla människor kan göra skillnad och vars medlemmar investerar i socialt entreprenörskap. Estrid är också aktiv i Sveriges Elevkårers internationella utskott som har till uppgift att utveckla och driva Sveriges Elevkårers internationella engagemang för allas rätt till utbildning. Estrid planerar också att starta en podcast för att hjälpa unga kvinnor att nå sina drömmar, och ett språkcafé i Stockholm. Hon kommer att använda stipendiet till att finansiera sitt ideella engagemang och sin pod.

Helga Edström har ägnat de tre senaste åren åt att jobba för mänskliga rättigheter och hon vill ägna sig åt att studera och undersöka nyanser inom politiska perspektiv i frågor som rör kön, etnicitet och sexuell läggning.  Hon har grundat en feministisk diskussionsgrupp på sin gymnasieskola, och de har skapat ett nytt diskussionsklimat på skolan och stärkt de kvinnliga studenterna. Diskussionsgruppen samarbetar med större sammanhang, som UN Women Sweden. Helga har som ledare och aktiv i Amnesty bidragit till att organisera internationella stödjande kampanjer. Hon har också studerat i USA och gjort studieresor till Mexiko och Tanzania för att få nya perspektiv på utbildning, kultur och politik. Hon kommer att använda stipendiet till studier på college i USA.

Läs mer om Zontas arbete och stipendierna på http://www.zonta21.org/Stipendier/Young-Women-in-Public-Affairs-YWPA/

 

Bookmark and Share