Kungälv Zontaklubbs stipendium

Detta stipendium delar vi ut på de gymnasieskolor i vårt upptagningsområde som tillhandahåller utbildning med naturvetenskaplig inriktning. Stipendiet går till naturvetartjejer med ambition att söka vidare på högskolan och med inriktning att ta en ledande position i yrkeslivet. Kandidater har tagits fram via rektor och lärare på de olika skolorna. Sedan har vår stipendiegrupp träffat alla kandidaterna för bedömning. Stipendierna delar vi ut på studentavslutningarna tillsammans med bland annat Rotary.

Stipendiesumman är på 3000 SEK och som mest har vi delat ut stipendiet på tre skolor samma år.

Vi väljer att göra detta för att stimulera duktiga tjejer som ger sig ut i yrken som ofta är mansdominerade. Vi vill ge dem en uppmuntran på vägen och ett kvitto på att någon ser att det de gör är bra. Inte bara för dem själva utan också i ett större samhälleligt perspektiv.

Bookmark and Share