Extra stipendie 2014

Chiara Grotti har tilldelats 2014 års extra stipendium.

Chiara läser Evironmental Economics and Business Administration på master nivå vid Swedish University of Agricultural Science (SLU). Hon har bl a arbetat som forskningsassistent I ett projekt rörande handel och klimatförändringar vid "the UN Economic Commission for Latin America and Caribbean". Chiara är nominerad av Zontaklubben Uppsala I. Läs mer

Bookmark and Share