Extra Jane M. Klausman 2013

ZI Distrikt 21 har beslutat att dela ut två extrastipendier utöver distriktstipendiet Jane M Klausman.

 Sara Tidholm har fått distriktets extrastipendium JMK 2013. Sara Tidholm är nominerad av Stockholm I.

Saras presentation:

Jag studerar för närvarande sista året på civilekonomutbildningen vid School of Business, Stockholms universitet, med inriktning mot marknadsföring. Parallellt med studierna är jag medlem i studentföreningen Marknadsakademien där vi bland annat arbetar med caselösningar åt företag vilket ger en länk till näringslivet. Marknadsakademiens ledord är kritiskt tänkande och kreativ problemlösning och utbildningen ger såväl bredare som djupare kunskaper inom marknadsföring och marknadskommunikation genom vetenskapligt grundad och praktiknära kunskap

Under våren och sommaren 2013 fick jag chansen att åka på två mycket intressanta och roliga studieutbyten. Först i Paris där jag studerade kurser i management och marknadsföring vid SKEMA Business School och vid sidan om försökte bättra på mina kunskaper i franska språket. Senare hade jag även möjlighet att läsa en sommarutbildning vid Chinese University of Hong Kong där jag studerade psykologi och mandarin. Det var spännande och lärorikt att få vara en del av två helt olika samhällen, kulturer och universitet. Att arbeta i team med människor från olika bakgrunder och kulturer har jag erfarenhet av sedan tidigare tack vare två år av arbete i London, det är en ynnest att lära sig av andras upplevelser och kunskap. 

Jag är nyfiken, gillar nya utmaningar och mitt reseintresse är stort. Jag tycker att resa är ett fantastiskt sätt att lära sig om sig själv och världen. Min senaste resa gick till Montenegro, Albanien, Kosovo och Makedonien. Vid sidan av studierna är jag engagerad i föreningen CISV International som genom fredsförebyggande projekt och internationella möten arbetar för en öppen och rättvis värld. 

Jag önskar att mina studier leder mig in på en internationell väg där jag har möjlighet att vara med och förändra. Jag vill att varje dag på arbetet skall kännas givande för mig och för andra.

 

 

 

Tiffany Dosé studerar på Jönköping International Business School. Hon tilldelas Jane M Klausmans extrastipendium som uppmuntran och stöd för fortsatt arbete att förbättra kvinnors situation i världen.

Tiffanys presentation:
Efter studenten 2011 flyttade jag från Göteborg för att påbörja min kandidatexamen på Internationella Handelshögskolan I Jönköping. Studieprogrammet International Management leder mig i riktning mot min ambition att driva eget företag, eller vara del av något större där jag har möjlighet att påverka kvinnors situation i näringslivet runt om i världen.

Jag har tidigare varit engagerad i volontäraktiviteter med syfte att inspirera unga tjejer i deras framtida yrkesval. Vi organiserade utvecklande träffar och möten, för tjejer med starka viljor och kvinnor med inspirerande yrkesbakgrund.

Jag har även engagerat mig i för att stärka kopplingen mellan studenter på JIBS och näringslivet i regionen. Vi förmedlade kvalificerade uppdrag/arbetsuppgifter från näringslivet till studenter vars utbildningsområde ligger i linje med efterfrågade arbetsuppgifter.

Inom ramen för min kandidatexamen fick jag möjlighet att studera utomlands i två terminer, vilket har varit fantastiska erfarenheter för mig. Jag fascineras och inspireras mycket av nya kulturer. Termin tre åkte jag som utbytesstudent till Universitat Autònoma de Barcelona, och termin fem tillbringar jag i Santiago de Chile på Universidad del Desarrollo. I Chile valde jag att läsa ekonomikurser på spanska, vilket var mycket utvecklande och utmanande för mig.

Efter min examen planerar jag att läsa en Master i Management, som jag hoppas kommer att förbereda mig ytterligare inför yrkeslivet som sedan väntar.

Bookmark and Share