2014 Emma Carlson

2014 års stipendium i kategorin Jane M. Klausman Women in Business Scholarship i D21 har tilldelats Emma Carlson.

Emma har studerat ekonomi och affärsjuridik vid Högskolan i Skövde år 2011-2014 och ytterligare en termin på University of New Mexico, USA. Emma har visat på mycket goda studieresultat under sin tid på högskolan och har engagerat sig i såväl skolverksamhet och volontärarbete. Hon har varit vice ordförande och arbetsmarknadsutskott i sektionen för beteendevetare, ekonomer och ingenjörer samt kontaktperson för externa företag.

Emma har alltid haft ett driv och intresse för välgörenhet, vilket har visat sig i insamlingar till Barncancerfonden och aktivt arbete för Rädda Barnen. Under det senaste året har hon utbildat sig till samtalsledare, projektledare och processledare inom Rädda Barnens verksamhet för att kunna utveckla sina kunskaper inom barns rättigheter i samhället. Som samtalsledare har Emma en gång i veckan under våren 2014 mött 14 åriga tjejer med syfte att diskutera jämställdhet, normer, makt etc. för att få möjlighet att stärka tjejers självförtroende.

Hon har även ett starkt intresse för utveckling av kvinnors möjligheter till ledande positioner och kvinnors påverkan inom näringslivet och har därför bland annat studerat Leadership Development, International Management och Organizational Behavior and Diversity under sin utbytestermin.

Hon vill i framtiden fokusera på entreprenörskap samt fortsätta med välgörenhetsarbetet. Till hösten 2015 är Emmas plan att påbörja masters´ programmet "Managing in a global context" vid Jönköping International Business School för att i framtiden kunna möta och förvalta de utmaningar hon kan komma att ställas inför på både den nationella och internationella marknaden på det mest framgångsrika sätt.

Bookmark and Share