2010 Marija Bikova

Marija Bikova, årets stipendiat Jane M. Klausman Women in Business Scholarship, studerade 2005- 06 vid Stockholms universitet vid dess filial i Riga. Hennes uppsats i ekonomi och business administration handlade om social marknadsföring, som ett effektivt verktyg för att gynna vinstdrivande organisationer i Lettland.

För att få tillgång till utbildningen fordrades utmärkta vitsord från SSE – Stockholm School of Economics i Riga. Hon anses vara i den bästa fjärdedelen bland studenter ur en mycket kvalificerad grupp, där hon nu har avslutat det första året av två. Hennes potential inom området är väl dokumenterad. Universitetet anses vara ett av de bästa i Lettland.

Under sitt kandidatprogram valde Marija att delta i ett utbytesprogram i Danmark.

Marija har också varit ansvarig att förbereda för nästa grupp inom Masterprogrammet, samtidigt som hon var ordförande i en kommitté i studentföreningen.

Hon är mycket uppskattad bland studenter i Masterprogrammet och är också socialt engagerad och därför högt rekommenderad.

Marija har här visat utmärkt ledarskapstalang inom frivilligarbete inom studentrörelsen i icke obligatoriska verksamheter.

Marija har nu fått tillträde till Masterprogrammet vid Wiens Universitets ekonomiska fakultet och därefter 2011 vid Sydneys Universitet.

Läs mer >> 
Om Iveta Ribenas möte med Marija den 6:e januari 2011.

Birgitta Birkoff

Bookmark and Share