2009 Sophie Nelson

Sophie Nelson är en hängiven student. Hon är initiativrik och har arbetat som "commercial trainee" i Singapore på den Danska Ambassaden. Som studerar på Copenhagen Business School (Handelshögskolan i Köpenhamn) engagerar hon sig i många intressanta projekt, såväl ideologiska, politiska som professionella. 

Sophie Nelson

Sophie Nelson har två studierelevanta arbeten vid sidan av studierna. Dessutom är hon mycket aktiv inom frågor som rör jämlikhet och har bland annat startat ett nätverk för unga duktiga kvinnor.

Sophie Nelson har i sin bachelor grad även studerat på London School of Economics och på Université Paris Dauphine.

Dessa universitet har kombinationen av statskunskap och internationell ekonomi. Sophie är också invald i Nova100, ett exklusivt nätverk för toppstudenter som syftar till att få fram framtidens ledare.

Sophie Nelson

Bookmark and Share