Jane M. Klausman Women in Business Scholarship

Stipendiet Jane M. Klausman Women in Business Scholarship kan sökas av kvinnor som studerar ekonomi eller ekonomisk förvaltning vid universitet eller högskola och som strävar efter en ledande position i näringslivet och samhället.
  
Distrikt 21 utser varje år en stipendiat som får ta emot ett stipendium på 1 000 USD. Stipendiaten blir också distriktets kandidat på internationell nivå, då Zonta International bland samtliga distriktsstipendiater tilldelar tolv stipendiater ett stipendium på 7 000 USD vardera.
  

Villkor och ansökan

För att kunna söka stipendiet inom Distrikt 21 måste du bo eller studera inom distriktet, Sverige och Lettland, vid tidpunkten för ansökan.

Du ska vara på ditt tredje eller fjärde år av grundutbildningen eller på masternivå.

Distriktsstipendiet kan sökas av och tilldelas samma person flera gånger, men inte av någon som tagit emot det internationella stipendiet.

Du ansöker via en lokal Zonta-klubb på en ansökningsblankett som finns på Zonta Internationals webbplats, se länk nedan.

Klubben väljer en kandidat bland sina ansökningar, och skickar denna ansökan vidare för bedömning till stipendiekommittén i Distrikt 21.

 

Viktiga datum

olika datum Varje klubb anger sitt senaste ansökningsdatum.
Kontakta den lokala klubben för information
1 juni  Ordförande i stipendiekommittén ska ha fått den utvalda ansökan från Zontaklubben.
1 sept Distriktets stipendiat utses.
mitten av oktober

Alla distriktsstipendiater deltar i det internationella urvalet av tolv stipendiater.
Zonta International meddelar resultatet i mitten av oktober. 

 

   
Ansökningsblankett och mer information

Mer information om stipendiet samt ansökningsblankett finns på följande sida: Jane M. Klausman Women in Business Scholarship på Zonta Internationals webbplats

Du som är intresserad att söka Jane M. Klausman Women in Business Scholarship ska ta kontakt med lokal Zontaklubb för upplysning om sista ansökningsdatum.

Kontakt

Eva Bergknut, stipendiekommitténs ordförande i Distrikt 21.
Tel. 070-655 53 93

Den lokala klubbens president, se fliken Klubbar. 

 

 

 

 
 
Bookmark and Share