Uppsaladoktoranden Sofia Eriksson får Amelia Earhartstipendium 2008

- Att jag har fått Amelia Earhart-stipendiet innebär en uppmuntran i den forskning jag bedriver och kommer att underlätta för mig i mina doktorandstudier, säger Sofia Eriksson, doktorand vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet.

Sofia är en av 35 kvinnliga doktorander från hela världen inom flygteknik och rymdvetenskap som får utmärkelsen. Stipendiet, på 10 000 USD per person, delas årligen ut av Zonta International till minne av Amelia Earhart, en kvinnlig flygpionjär som under 1920- och 30-talen också var medlem i Zonta. Amelia Earhart uppmuntrade andra kvinnor att upptäcka yrken och inneha positioner utanför de traditionella kvinnoyrkena och genom stipendiet uppmuntrar Zonta International kvinnor att hålla arvet efter Amelia Earhart levande.

I sin forskning utvecklar Sofia Eriksson beräkningsmetoder för att simulera luftflöden så realistiskt som möjligt.

 

- Jag använder metoderna till att beräkna luftflöden i samband med flygplan. Mitt examensarbete på civilingenjörsutbildningen handlade om virvlar på landningsbanor på flygplatser, men metoderna går att använda inom en mängd olika områden, säger Sofia.

Vad hon ska göra med stipendiepengarna vet hon inte ännu men en del kommer säkert att användas till träffar med andra universitet som hon samarbetar med, främst i Sydafrika och USA.

Sofia deltar i Zontas areamöte i Uppsala den 24 maj där Zontor från hela Mellansverige träffas för att diskutera ärenden inför den kommande världskongressen i Rotterdam.

Bookmark and Share