Amelia Earhart Stipendiat 2012

Madeleine Holmberg, doktorand i rymd- och plasmafysik vid Institutet för Rymdfysik (IRF) i Uppsala och Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet

Forskning

Min forskning handlar om att undersöka plasmat runt Saturnus och dess ringar. Ett plasma är en joniserad gas som består av joner och elektroner, och är det material som utrymmet mellan våra planeter består av. Institutet för Rymdfysik, där jag doktorerar, har ett instrument på satelliten Cassini som just nu kretsar runt Saturnus. Det här instrumentet, en Langmuirprob, kan användas för att mäta plasmats densitet, temperatur och hastighet. Den informationen kan ge oss ledtrådar om plasmats roll i många olika processer, till exempel hur det tillsammans med planetens magnetfält interagerar med stoftkorn för att få kornen att klumpa ihop sig och bilda större stoft. Saturnus med sina ringar har liknande egenskaper som den skiva av stoft som finns runt nya stjärnor, den skiva som planeterna sedan formas ur. Förhoppningen med vår forskning är att vi ska kunna lära oss mer om hur planeter faktiskt blir till. För att nå dit krävs det att vi förstår våra mätdata till punkt och pricka vilket kräver många dataanalyser, vi måste jämföra våra mätresultat med modeller och använda teori för att dra slutsatser om vad mätningarna visar. En viktig aspekt handlar om elektrisk laddning av rymdfarkosten, en faktor som påverkar satellitens elektronik, degraderar solpaneler och andra satellitytor, samt orsakar fel i mätningar och kontrollenheter. Mitt examensarbete från Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Fysik vid Uppsala universitet handlade just om att bestämma graden av elektrisk laddning av Langmuirproben och Cassinisatelliten, orsakad av strålning från solen.

Stipendiet

För att utöka mitt professionella nätverk och för att få ta del av vetenskapligt arbete i andra forskargrupper, så vill jag använda mitt Amelia Earhart stipendium till att göra ett utbyte vid ett utländskt universitet. Jag är övertygad om att detta kan vara en värdefull erfarenhet som kan underlätta för mig i min framtida forskarkarriär. Förutom mitt rymdintresse så tycker jag om att resa och har gjort längre resor i Asien, Europa, Afrika och Nordamerika. Dessutom så uppskattar jag naturupplevelser, helst genom vandring, cykling eller dykning.
 

Artiklar
- M. W. Morooka, J.-E. Wahlund, A. I. Eriksson, W. M. Farrell, D. A. Gurnett, W. S.Kurth, A. M. Persoon, M. Sha q, M. André, M. K. G. Holmberg, Dusty plasma in the vicinity of Enceladus, 2011, Journal of Geophysical Research, 116, A12221

- P. Garnier, J.-E. Wahlund, M. K. G. Holmberg, M. W. Morooka, S. Grimald, A.Eriksson, P. Schippers, D. Gurnett, S. Krimigis, N. Krupp, A. Coates, F. Crary, G.Gustafsson, The Detection of Energetic Electrons with the Cassini Langmuir probe at Saturn, Journal of Geophysical Research, Inlämnad för publicering

- E. Roussos, P. Kollmann, N. Krupp, C. Paranicas, S.M. Krimigis, D.G. Mitchell,A.M. Persoon, D.A. Gurnett, W.S. Kurth, H. Kriegel, S. Simon, K. Khurana, G.H.Jones, J.-E. Wahlund, M. K. G. Holmberg, Energetic electron observations of Rheas magnetospheric interaction, Icarus, Inlämnad för publicering

- M. K. G. Holmberg, J.-E.Wahlund, M. W. Morooka, Ion Densities and Velocities in the Inner Plasma Torus of Saturn, Planetary and Space Science Journal, Inlämnad för publicering

- S.-T. Sakai, S. Watanabe, M. W. Morooka, J.-E. Wahlund, M. K. G. Holmberg,D. A. Gurnett, W. S. Kurth, Dust-plasma interaction through magnetosphereionosphere coupling in Saturn's plasma disk, Planetary and Space Science Journal, Inlämnad för publicering

Bookmark and Share