Amelia Earhart Fellowship

Amelia Earhart Fellowship ges till kvinnor som bedriver kvalificerad forskning på doktorandnivå inom flygteknik, rymdvetenskap och närliggande områden.

Stipendiesumma: 10 000 USD 

Sökanden ska 
- ha avlagt civilingenjörsexamen / fil kandexamen inom rymd-
  flygrelaterade vetenskapliga områden 
- ha visat goda studieresultat
- ha påbörjat väldokumenterat forskningsarbete sedan minst ett år
- bifoga minst ett rekommendationsbrev från forskningshandledare

Ansökan sker på fastställt formulär och ska vara insänd direkt till Zonta International under perioden 1 maj till 15 november.

Ansökningsformulär distribueras genom 1 800 universitet och tekniska högskolor över hela världen.   

Se Zonta Internationals webbsida för information,   ansökningsblanketter, anvisningar m.m

Amelia Earhart Fellowship Program

Där finns även tidigare vinnare presenterade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share