Zontas historia

Zonta bildades 1919 i Buffalo, USA.

1930 kom Zonta till Kanada och namnet ändrades till Zonta International. Den första klubben i Europa bildades 1930 i Wien. I Norden chartrades den första klubben den 16 maj 1935 i Köpenhamn och den första klubben i Sverige, Stockholm I, dagen efter, dvs den 17 maj 1935.

Antalet zontaklubbar växte ganska fort och kontakterna med HQ i Chicago blev alltmer formaliserade. Under perioden 1958-62 samarbetade de nordiska klubbarna i det s.k. Nordic Council som lade grunden för Distrikt 13. Beslut fattades 1962 att i Europa bilda två distrikt, nr 13 och nr 14, det senare omfattande klubbarna på den europeiska kontinenten. 1986 var det dags igen för omorganisation. Då delades Distrikt 13 på så sätt att Danmark, Norge och Island fick fortsätta som Distrikt 13, Finland blev Distrikt 20 och Sverige Distrikt 21. Samtidigt delades Distrikt 14 upp i fem distrikt.

Distrikt 13 har senare utökats med Litauen, Distrikt 20 med Estland och Distrikt 21 med Lettland.

Bifogat finns en förteckning över distriktets guvernörer.

Under 90 år har Zonta International arbetat för att förbättra kvinnors ställning över hela världen. Det görs genom yrkesverksamma kvinnors internationella kamratskap och engagemang för att främja och skydda kvinnors rättigheter. Zonta arbetar med följande områden:
kvinnors rätt till hälso- och sjukvård
kvinnors rätt till utbildning
kvinnors rätt att stärka sin ekonomiska ställning
kvinnors rätt att inte bli utsatta för våld

2013-03-04 Zontor från Distrikt 21 med uppdrag på internationell nivå i Zonta International

2013-08-14 Zontor D13 o D21 uppdrag i ZI o ZIF  

Bookmark and Share