Linköping

Linköpings Zontaklubb

Charternummer: 819
Charterdag: 3 mars 1978

Klubbmöten hålls andra tisdagen i månaden, september-maj.
President i Linköpings Zonta-klubb är Kristina Thurée.

Kontakta Linköpings Zonta-klubb: linkoping@zonta21.org

För medlemskap se distriktets hemsida