Jönköping

Klubben Jönköping I har funnits sedan 1955 och har ett 60-tal medlemmar. Vi träffas normalt den tredje måndagen i varje månad, förutom juni, juli och augusti. Klubben har ingen bestämd möteslokal utan försöker att ständigt hitta nya och spännande platser att besöka.

Under 2017/2018 är följande medlemmar engagerade i styrelsen: 

Maria Krönmark, president
Gunilla Paulsson-Lindberg, vice president
Yrsa Jarl, sekreterare
Anna Rosengren, kassör
Sarah Wikner, ledamot
Ann-Katrin Danell, klubbmästare
Lotta Thilén, suppleant

Styrelseprotokoll förvaras hos sekreteraren. Kontakta sekretereran om du vill ta del av dessa.