Karlskrona-Ronneby


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Vy_Karlskrona.JPG/320px-Vy_Karlskrona.JPG
Vy över världsarvet Karlskrona (Photo by Boatbuilder (Own work) CC BY-SA 3.0)

KARLSKRONA- RONNEBY ZONTAKLUBB
är Blekinges enda Zonta-klubb. Större delen av dagens 23 medlemmar är verksamma i örlogsstaden Karlskrona.

*******************************************************************

Klaipedaplatsen den 25 november 2016 - Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Ljushjärta på Klaipedaplatsen 25 nov 2016

”Kvinnojouren Karlskrona och Zonta Karlskrona/Ronneby välkomnar ALLA till vår ljusmanifestation fredagen den 25:e november, 2016.
Vi uppmärksammar FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor!

Tanken är att vi tillsammans denna dag tänder marschaller och skänker en tanke för att visa vårt stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
Vi ska visa att vi tillsammans kämpar för ett jämställt samhälle fritt från våld!

Det kommer bli liveframträdande av kören Bella Donna och soloartisten Blanka Nizic.

Intressanta föredrag från bla.
- Kvinnorättsorganisationen Zonta - Agnetha Meeuwisse.
- Krönikör för Sydöstran- Elina Gustavsson.
- Sportchef för KHK, Karlskrona Hockeyklubb - Rolf Lindberg.
- Präst från Svenska Kyrkan - Ann-Louise Trulsson
- Kvinnojouren Karlskrona - Agnetha Ersson.

Vi träffas på Klaipedaplatsen 16.30 den 25 november.

Alla är hjärtligt välkomna att göra oss sällskap och visa sitt stöd. Ni får gärna dela evenemanget och bjuda in alla ni känner.

Varma hälsningar,
Kvinnojouren Frideborg Karlskrona

Internationella dagen mot våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamlings tredje kommitté år 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor.

I resolutionen slog man fast att våld mot kvinnor är ett hinder för jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening.

Våld mot kvinnor är enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang.

Dagen är vald till minne av systrarna Mirabel som protesterade emot diktaturen Rafael Trujilloi Dominiska Republiken och därför mördades år 1960.

******************************************************************

Tyska Kyrkan den 8 mars 2016 - Internationella kvinnodagen

Denna kväll uppmärksammade och firade Karlskrona-Ronneby Zontaklubb detta tillsammans med Kvinnojouren Frideborg och Svenska kyrkan i Karlskrona. Zontaklubben samverkar, sedan flera år tillbaka, med Kvinnojouren vid olika evenemang som har med kvinnors rätt att göra.

Kvällen bestod av liveframträdanden, föredrag och café i Tyska kyrkan på Stortorget mellan kl 18.30- 20.00. Zontaklubben var medarrangör och bidragsgivare.

Programmet för 8 mars 2016

Programmet för 8 mars 2016

Ulrika Bodin från kvinnojouren inledde med att hälsa alla välkomna, cirka 150 personer, samt berätta om deras verksamhet. Åhörarna fick en bild av kvinnojourens syfte, vad man verkar för och gör.

Agneta Ersson från Kvinnojouren Frideborg talade på temat ”Tillit ur ett jämställdhetsperspektiv”. Vad innebär egentligen ett sådant perspektiv? Olika människor kan ha olika perspektiv här. Varför? Hur tolkar vi detta, vad baserar sig tolkningen på och varför? Agneta hade valt att berätta mycket om sin, i många sammanhang, starka och stolta mamma som födde väldigt många barn.

Agnetha Meeuwisse, vice president i nämnda Zontaklubb talade under rubriken ”Kvinnors talan - lokalt, nationellt, globalt”. Zonta, som bildades i Buffalo 1919, arbetar med kvinnors rätt till hälsa- och sjukvård, kvinnors rätt till utbildning, kvinnors rätt att stärka sin ekonomiska ställning samt kvinnors rätt att inte bli utsatta för våld. Internationella serviceprojekt sker i huvudsak i samarbete med FN. Den första Zontaklubben i Sverige bildades i Stockholm 1935.

Även kvinnor har rätt till mänskliga rättigheter och definitivt rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön. FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor trädde i kraft 1981 och Sverige var bland de första länderna att ratificera konventionen.

Åhörarna fick ta del av såväl körledare Katarina Sörnäs pianoframförande som de underhållande och roliga övningarna med oss. Kören Bella Donna framförde flera sångnummer med stor variation och soloartist Blanka Nizic berörde oss alla med sin unika röst. Med sig hade hon sin son, 16 månader, som tillika vilade förnöjt på hennes axel då hon sjöng.

Vi sålde band och rosetter som inbringade 420 kr till lokala projekt

Vi sålde band och rosetter som inbringade 420 kr till lokala projekt

En internationell fotoutställning, Cause of Death - Woman, fanns på plats redan under eftermiddagen. Antagligen lämnades ingen oberörd efter att ha tagit del av text och bilder.

Luka Vestergaard, präst i Svenska kyrkan, talade på temat ”Modern, dottern och den heliga andan”. Gud är inte nödvändigtvis en man. Luka intervjuades tidigare samma dag av Sveriges Radio Blekinge med anledning av kvinnodagen.

Kvällens sista talare var politiker och krönikör Elina Gustavsson som berättade under rubriken ”När hatet blir vardag”. Framför allt om det rådande näthatet med glåpord, förtal, grova förolämpningar och hot av olika slag. Mycket av detta har Elina utsatts för och drabbats av, vilket påverkat henne på olika vis.

Tyska Kyrkan med Kvinnojourens verksamhetsansvarig Ulrika Bodin i talarstolen

Interiör från Tyska Kyrkan med Kvinnojourens verksamhetsansvarig Ulrika Bodin i talarstolen

Kvällen avslutades med summering av nämnde präst samt kaffe, te, saft, kakor och godis. Även försäljning av Zontaprodukter.

Vid pennan

Agnetha Meeuwisse

Mars 2016

*********************************************************************

Klubben chartrades den 10 juni 1998
Två jubiléer har vi hunnit med. 10-års jubiléet firades i Karlskrona Konsthall 2008, och 15-års-jubiléet i december 2013 i Wämöparken.

95x72             95x71
15-års-jubiléet.
Det gröna goda bordet och proffsig underhållning av Sebastian och Oskar från Vapenbröderna.