Kalmar

 Kalmar Zontaklubb   -  Zonta Club of Kalmar, Sweden       

 Klubb nr 1353 av Zonta International chartrad 27 januari 1992

 

 

 


Minnesanteckningar från klubbmötet den 20 april 2017

 Plats: Omsorgsförvaltningen, Torsåsg. 1B, KalmarNärvarande: Åsa Adolfsson, Lisbet Angelsiöö Lannerstad, Ann-Marie Brudin, Ann Gustafsson, Britt Gusmark Gustafsson, Gunvor  Höckerfelt, Carina Isgren, Hannele Johansson, Birgitta Johansson, Anki Koch-Schmidt, Doe Mena Berlin, Marina Pull, Gunilla Rosén, Aino Skarbo, Maria Tholén Barmark, Boel von Heijne, Lotta Zetterman Englund och Kicki Åkesson ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------President Gunilla Rosén hälsade alla varmt välkomna till kvällens möte som även omfattade ett valmöte.Valmöte:                                                               Efter att ha ätit en god paj, m.m. vidtog valmötet. Se specifikt protokoll! De nya styrelsemedlemmarna hälsades med en skål och de avgående tackades med en gul zontaros. Nya klubbmedlemmar:  De nya klubbmedlemmarna hälsades varmt välkomna till klubben. Av dessa var Ann Gustafsson  (HR-specialist vid Kalmar kommun) och Maria Tholén Barmark (landshövdingens sekreterare) närvarande och fick var sin zontanål av presidenten. Carina Isgrens välkomstfilmer: Klubbmötet fortsatte med visning av Carina Isgrens utlagda välkomstfilmer inför DM. Egoföredrag:  Därefter höll Åsa Adolfsson ett mycket intressant egoföredrag. Åsa är född och uppvuxen i norra Skåne. Efter studentexamen och ett år som au pair i Canada studerade hon juridik i Lund. Efter jur. kand. och tingstjänstgöring har hon verkat inom flera områden inom det juridiska fältet. Åsa arbetar nu som åklagare och har Kalmar län som sitt verksamhetsområde. Hon gav oss en inblick i en åklagares arbete och de tankar en åklagare brottas med inför ett mål.                                             Gunilla – Zontaärenden:  *  Gunilla och Britt Holmström är klubbens delegater vid DM.⦁ DM- agenda – besök följande för att få info om möteshandlingarna:                 http://zonta21.org/Distrikt-21/Distriktsmote/2017-Kalmar/Moteshandlingar/⦁ Areamötet i Värnamo besöktes av Britt H, Carina, Gunilla ovh Gunvor.  Bl.a.   visades en power point med Zontas budskap,  bilaga 2. 
Carina I – info om DM:Den 2 maj ses vi igen för en generalrepetition inför DM på Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1B, klockan 18.30 - ca 20.30.  Ingen mat serveras.213 nu anmälda (20.4). 75-80 av dessa är sk  First timers.  Ca 200 anmälda till banketten på lördagen. 10 klubbar kommer att försälja olika produkter.  Biljetter finns att försälja till fredagens föreläsningar. Medverka till detta!! Utdelning av infoaffischer görs på olika ställen i Kalmar m. omnejd. 
Britt GG – Medlemslotteriet: Glada vinnare denna kväll blev Lisbet A och Anki KS
Gunilla – info om vårt 25 års jubileum söndagen den 11 juni:Buss avgår från Turistbyrån kl. 9.30. Första anhalt blir hos Hattmakarna i Kåremo. Vidare färd till Timmernabben och Nabbens rökeri där vi intar en ”räkbakelse” – kostnad 98 kr. Sedan besöks Gabrielverken. Sedan bussresa vidare till Gässhults säteri norr om Oskarshamn, där det blir ciderprovning och middag (350 kr exkl dryck). Vi beräknas vara hemma igen i Kalmar omkring kl 20. Anmälan senast den 30 maj till vår president Gunilla. Därefter tackade presidenten de närvarande och avslutade kvällens möte.
Vid pennanAnki KS


Minnesanteckningar från klubbmötet den14 mars  2017

 Plats: Deloitte (på Gunvor Höckerfelts arbetsplats), N Långgatan 30, KalmarNärvarande: 16 medlemmar: Ann-Marie Brudin, Irene Fohlin, Catarina Franzén, Anita Hedin, Britt Holmström, Helena Håkansson, Gunvor Höckerfelt,  Carina Isgren, Birgitta Johansson, Anki Koch-Schmidt, Doe Mena-Berlin, Lisa Niklasson, Helene Norén, Marina Pull, Gunilla Rosén och Aino Skarbo.Gäster: Yvonne Holmblad, Maria Tholén-BaremarkFöredragshållare:   AD Malin Irhammar---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenten Gunilla Rosén hälsade alla hjärtligt välkomna till kvällens möte och särskilt kvällens föredragshållare, vår AD, Malin Irhammar samt gästerna Yvonne Holmblad och Maria Tholén-Baremark. Såväl Yvonne som Maria berättade att de önskar bli zontor i våran klubb och välkomnades med en applåd. Innan vi åt av kvällens goda sallad, som Gunvor bl.a. fixat, presenterade sig alla de närvarande med namn, lite vad man sysslar med och hur länge man varit zonta i klubben.
Information från vår ADMalin berättade inledningsvis om Zontas organisation internationellt och i Sverige, kom sedan in på ZI:s mål och vad Zonta uppnått för att sedan mera fokusera på jämställdhet och vad som hänt när det gäller detta från år 1864 fram till idag. Sverige ligger, när det gäller jämställdhet, idag på 4:e plats i världen för att för några år sedan har legat på första! Begreppet advocacy, som du säkert sett många gånger, ville Malin översätta med ”påverkansarbete”. Summeras ZI:s arbete har Zonta sedan starten 1919 hjälpt drygt 2 miljoner kvinnor i över 30 länder med förbättrad hälsa, minskat våld mot dem samt bättre utbildning och försörjning. ZI arbetar långsiktigt med målet att bl.a. åstadkomma lagförändringar. Malins PPT bifogas, bilaga 2 - mycket läsvärd! 

Malin tog även upp den ekonomiska delen. Med de mål ZI har detta biennium bör varje zonta i snitt bidra med ca 1917 kronor per år – genom olika engagemang och genom medlemsavgiften. Med den aktivitet vår klubb haft hitintills har vi uppnått detta väl och under flera år med råge!                          Presidenten tackade Malin för ett mycket givande föredrag med en gul zontaros. Medlemslotteriet gav ett tillskott i kassan men också två glada vinnare – Lisa N och Irene F.
Info från presidenten⦁ Areamöte i Värnamo. 1 april. 4 klubbmedlemmar kommer att åka. ⦁ Margaretaloppet 31 maj 2017 – 5 km. Några av våra zontor har redan anmält sig. OBS Vill du delta, kontakta snarast Gunilla R.⦁ Vår hemsida:  Vissa har svårigheter att logga in. Användarnamnet är:kalm_ditt förnamn och initialer i ditt efternamn (om två förnamn skriver du dem efter varandra - inga mellanslag. Om två efternamn skriver du initialen för båda direkt efter förnamnet.  Ex kalm_AnnChristinKS  (dvs kalm understreck förnamn och initialer för efternamn)  Lösenordet  är mem21beralternativt (för nya zontor ) kan det istället vara kalma_förnamn initial för efternamn (dvs  kalma  understreck  förnamn initialer  - inga mellanslag) men samma lösenord som ovan.⦁ Länk till anmälan till distriktsmötet - obs sista datum 10 april:http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=JVEgf2VgVjaBtSCzVmAcjQ==&ecid=9H8vjxVyiWuuAIlZ8aQQUQ==&ln=swe&emid=wV0eeM16x1v2UIWhGYxqHQ==&view=infopage&template=desktoph
Fredagseftermiddagens föreläsning – den 19 maj- (13.30 – 16.00) är gratis för klubbens zontor. Biljett för gäst kostar 200 kr.
Saker till goodiebagen efterfrågas! Kontakta Britt GG. OBS innehållet i alla dessa behöver inte vara identiskt.
Vinster efterfrågas. Ann-Marie Brudin samlar in. Ring henne gärna på 0703- 06 01 14 eller kanske hellre hemnumret 0480-864 01. Ange sponsor när du lämnar vinsten.
När kan du delta under distriktsdagarna?  Har du bokat in någon tid (2 timmars pass) när du kan hjälpa till med ex försäljning eller liknande? Se bilaga 3. Kontakta annars Kicki Å. 
Info från de olika grupperna visade att det mesta är klart och under kontroll inför DM.
Nästa möte, den 20 april blir ett valmöte och slutgenomgång inför distriktsmötet. Vi hoppas Du kan närvara – varmt välkommen!
Vid pennan, Anki KS                                                                                                                                           

 Minnesanteckningar från klubbmötet den 13 februari  2017.

Plats: IOGT/Trädgårdsg. 12, Kalmar.Närvarande: 19 medlemmar: Åsa Adolfsson, Yvonne Bernsby; Marianne Brandén, Ann-Marie Brudin, Catarina Franzén, Britt Holmström, Carina Isgren, Gunvor Höckerfelt,  Hannele Johansson, Katarina Johansson, Anki Koch-Schmidt, Britt Gusmark-Gustafsson, Doe Mena-Berlin, Helene Norén, Marina Pull, Gunilla Rosén, Aino Skarbo, Boel von Heijne, Kicki Åkesson Gäster: Ann-Sofie Togner, Kerstin Lindblom, Ingrid Lange, Christina Erlandsson, Ann Gustavsson, Linda  Brolin, Carin Söforth Jörgensen, Signe Ahlström, Ing-Marie Berglund, Jessica Radhe, Anna AhleljungFöredragshållare:  Jeanna Rutherhill                                                                                                                                                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenten Gunilla Rosén hälsade alla hjärtligt välkomna till kvällens möte efter att vi alla inmundigat en god pizza. Särskilt välkomnades alla gästerna, som fick presentera sig kort. Därefter gav hon följande zontainformation:⦁ Distriktsmötet 19 maj (kl. 12.00) - 21 maj (ca kl. 14).SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL DM 10 APRIL! Program och anmälningsblankett, etc. finner du på http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=JVEgf2VgVjaBtSCzVmAcjQ==&ecid=9H8vjxVyiWuuAIlZ8aQQUQ==&ln=swe&emid=wV0eeM16x1v2UIWhGYxqHQ==&view=infopage&template=desktoph OBS. Kalmars zontor skall ej anmäla sig till föreläsningarna på fredagseftermiddagen (19.5) – de är gratis för oss kalmarzontor. Däremot skall du, om du vill lyssna på dem, anmäla dig till Carina Isgren, som då ger dig en biljett.  Temat för dessa föreläsningar som börjar i Glasverandan kl. 13.30 och slutar ca 15.45, är ”TILLSAMMANS  - från ord till handling för att stoppa våld mot kvinnor”För musiken på DM står bl.a. Nicodemuskören och Oskarshamnsgymnasiets musikprogram.  Vidare deltar vår internationella president och vår tidigare guvernör, Sonja Hönig Schough.                                                                                                                                                      Vinster/gåvor skänks bl.a. av Kosta glasbruk (som vi i framtiden åter skall besöka!)      Goodiebags –efterlyses mer gåvor till dessa. Har du sådana - kontakta Britt GG!         Om du inte redan gjort det - ange när du kan delta i olika roller under de tre dagarna (se Britts utskick för mötet den 13 febr).  Kontakta Kicki om detta.                    ⦁ Glömt hur du loggar in dig på vår hemsida??1:  Skriv in i webfönstret:  zonta21.org     Du kommer då till distriktets hemsida.2:  I menyraden trycker du på klubbar och väljer Area 4.3:  I vänsterkanten väljer du Kalmar4.  Sedan Logga in  och nyttja som Användarnamn ditt förnamn och initialerna i ditt efternamn. Inga bindestreck eller punkter. Har du dubbelt förnamn skrivs det utan bindestreck. Har du två efternamn skriver du initialerna för båda. Ex. AnnastinaKS  (för Anna-Stina Karlsson Svensson). Lösenordet:   mem21ber  Du hittar en hel del utan att vara inloggad, men du kan ex läsa styrelseprotokollen om du loggat in – du hittar alltså lite mera i vänsterkanten efter inloggning.
Nästa klubbmöte – Tisdagen den 14 mars.                                                                 Vår AD, Malin Ihrhammar, kommer då på besök.
Areamötet den 1 april.  Äger rum på Vandalorum (konsthall) i Värnamo. Anmäl dig till Gunilla!
Valmötet i aprilFörutom val av ny styrelse skall kvällen bl.a. innehålla JoJo-entertainers! Träna och bli en av dem!!
25 års jubiléet – 11 juni.                                                                                                 För 25 år sedan, i maj, hade vi vår charterfest på Slottet. Då DM ligger vid denna tid är 25 års jubiléet skjutet till den 11 juni. Dagen skall bl.a. innehålla visiter hos hattmakare i Kalmar län.
Kvällens medlemslotteriLyckliga vinnare blev vår gäst Anna Arleljung och vår egen Carina Isgren. 
Inbringade medel under kvällenTotalt gav kvällen (lotteri och mat) extra förstärkning till kassan med 1613 kronor.
Kvällens föredrag  - Women for leaders - av Jeanna RutherhillJeanna berättade att hon från 2003 och tio år framåt arbetade på det då relativt nystartade företaget Google i Silicon Valley, USA. Google är ett företag som har höga krav på sina medarbetares kompetens, sedd ur olika synvinklar. Längtan till Sverige gjorde att Jeanna ivrade starkt för att förlägga ett Google-kontor i Stockholm – vilket man också gjorde! Jeanna ville pröva sina egna vingar och en VD roll. Efter att ha träffat Eva Ekedahl skapades bolaget Women for leaders. Få kvinnor fanns då – och även idag – i toppen i företag och organisationer (6% av VD är kvinnor; 30% av styrelsemedlemmar är kvinnor; 6% kvinnliga ordföranden återfinns i olika organisationer och i ledningsgrupper är endast ca 20% kvinnor).  Många studier visar att jämställd ledningsgrupp i ett företag utvecklar företaget – bättre resultat erhålls, beslutsförmågan blir bättre och medarbetarna mår bättre. Agilt ledarskap bör eftersträvas och medarbetarna måste tillåtas att ta ansvar och ha rättigheter.Sverige är inte – som vi kanske tror - föregångsland här. Sverige var sist i Norden med att ge kvinnor rösträtt och vi har ännu inte haft en svensk statsminister!  Ca 35% av universitetsstuderande på grundnivå är män – 65% kvinnor. Dessutom uppvisar dessa kvinnor bättre studieresultat än män. Men,  ju ”högre” upp i universitetshierarkin man kommer, desto mer ökar den manliga dominansen. Deras dröm med sitt företag är att kvinnor och män skall ges samma rättigheter och möjligheter, att kvinnors självförtroende ska förbättras så att de vågar ta för sig, och att kvinnor skall bli uppskattade för det de verkligen gör. Samtidigt skall en balans mellan privatliv och arbetsliv råda. En viktig del i detta arbete är att framgångsrika kvinnor i hög position skall dela med sig av sina erfarenheter - pay forward. Idag har de intervjuat över 60 framgångsrika kvinnor och resultatet av dessa intervjuer, mm finner vi på  http://karriarpodden.libsyn.com/Varför är läget detta? McKinsey visar att män oftare än kvinnor har mentorer och nätverk som hjälper dem på traven. Män har oftare även linjefunktioner med ansvar i ett företag, medan kvinnor mera fyller stabsfunktioner med mindre ansvar. En VD väljs normalt från linjefunktionen. Normen att en VD skall vara en man är ofta också förhärskande. Framgång är ofta inte heller lika betydelsefullt för en kvinna som för en man.Andra uppfattningar, som ofta råder, är att en mycket kompetent kvinna inte är ”trevlig”. Och är en kvinna ”trevlig”, uppfattas hon inte som så kompetent! Många gånger överestimeras mäns prestationer medan kvinnors underestimeras. Kvinnor är också ganska duktiga att underestimera sig själva – är nog inte så duktig som man tror! Intressant att höra var, att av uppsatta kriterier för en tjänst, fann man det ok att ca 60% av dessa är uppfyllda av en manlig sökande, medan en kvinna skulle uppfylla 100% av dem.Vid ett universitet i USA skulle två grupper bedöma en entreprenör. Varje grupp fick exakt samma underlagstext, men underlaget för den ena gruppen angav entreprenören med ett mansnamn och underlaget för den andra gruppen angav ett kvinnonamn. Den grupp som studerande underlaget för den manlige entreprenören fann denne ”duktig och sympatisk”, medan den grupp som studerande samma underlag för den kvinnliga entreprenören gav omdömet ”osympatisk och svår att jobba med”. Vi fick också delta i ett intressant test med att kategorisera ord som manligt och kvinnligt, humaniora och vetenskap. Vi hade också en givande diskussion kring manligt och kvinnligt. Kanske Generation Y – milleniumgenerationen – har med sig lite andra värderingar än våra.  Denna ”teknologigeneration – uppväxta med mobil, dator och internet” kommer inom 5 år att utgöra 75 % av våra arbetstagare! Vi hoppas att andelen kvinnliga ledare bland dessa har ökat markant jämfört med idag.Jeannas 5 tips för kvinnor att nå högre position:Hitta sin passion.  Välj din ledare.  Gör dina resultat synliga och mätbara. Ta chansen när den kommer. Led med hjärta och hjärna!Jeanna belönades för detta intressanta och tankeväckande föredrag med en stor applåd och en gul ros av presidenten, som därefter avslutade kvällens möte.                            

Vid pennan Anki KS