Om klubben

Hässleholm Zonta Club

Hässleholm Zonta Club chartrades den 7 juli 1989, på initiativ av Margareta Delfs-Widell, Gull-Britt Jonasson och Inga-Lill Persson. Charterfesten gick av stapeln den 14 oktober samma år. Helsingborgs Zontaklubb är vår SOM-klubb. 

Klubben har idag 24 medlemmar och president för perioden 2015-2018 är Gunilla Hall Roy.

Styrelseledamöter

Gunilla Hall Roy, president, g.hallroy@gmail.com
Karin Oredsson, karin.oredsson@live.se
Louise Bredvad-Jensen, kassör, louise.045110444@bahnhof.se
Gerd Nilsson, sekreterare, gerdtorsten @gmail.com
Margareta Westesson, mbexeus@hotmail.com
Birgitta Nebeling, birgitta.nebeling@mail.nu
Ulla Åström, ulla_astrom@yahoo.se
Monika Hörlén, horlen@orange.fr

Vi är ett nätverk av kvinnor, med olika yrkeskompetens, som träffas en gång i månaden - andra tisdagen i månaden (utom juni, juli och augusti).  Vid våra möten har vi ofta inbjudna föreläsare, ibland gör vi företagsbesök men vi tar också del av varandras erfarenheter och kompetenser.

Vi driver Zontas frågor med engagemang och genom ekonomiska bidrag stödjer vi Zontas internationella projekt såväl som egna lokala projekt.

Vi arbetar för att stärka kvinnors rättigheter genom att hävda och tydliggöra att kvinnor i hela världen omfattas av FNs deklaration om mänskliga rättigheter.


 
Zonta International bildades 1919 i USA, finns representerat i 66 länder runt om i världen och har över 30 000 medlemmar.

Zonta arbetar för utsatta kvinnor i världen med bl a hälso- och sjukvård, utbildning och yrkesutveckling. Vi vill stärka kvinnors juridiska, politiska och yrkesmässiga ställning.

Zonta är ett unikt internationellt nätverk med rådgivande status i FN och representation i Europarådet.

ZONTA - gör skillnad !

Bookmark and Share