Hässleholm

Välkommen till Hässleholm Zonta Club

Charternummer 1244
Charterdag 7 juli 1989

Vi har månadsmöten andra tisdagen i månaden, förutom i juni, juli och augusti.
President för perioden 2015 - 2017 är Gunilla Hall Roy.


Lokalt stöttar vi Frida Kvinnojour i Hässleholm.

Varje år delar klubben ut ett lokalt stipendium om 5 000 kr till en kvinnlig studerande ur avgångsklassen på något av gymnasieskolans program. Mottagaren bör ha siktet inställt på högre studier.

På Internationella Kvinnodagen, den 8 mars, arrangerar vi så gott som varje år ett event för en bred publik. Allt överskott går till lokala och internationella projekt.