Västra Skaraborg

 

Rosbild 

Välkommen vill Västra Skaraborgs Zontaklubb 

Charternummer 1434

Charterdag 4 september 1993

Sammanträder tredje tisdagen i månaden – utom januari, juni, juli och augusti 

 

Bankgiro: 208-2998

Gåvor mottages tacksamt!

Uppdateringar meddelas Gunvor Bergdahl på telefon: 070-55 60 990 eller mail: gunvor.bergdahl@gmail.com