Vänersborg

Välkommen till Vänersborgs Zontaklubb.
Zontas värdegrund
Zontas symbol är sammansatt av symboler från

Siouxindianernas kultur och illustrerar vad Zonta står för.
 
- Utstrålning och engagemang-
- Sammanhållning
- Dela bördor
- Gemenskap
- Stabilitet

"Zonta" kommer från Lakhota språket som Siouxindianerna talar. Ordet betyder pålitlighet och trovärdighet, vilket även kvadraten symboliserar. Kvadraten är en global symbol. Den påminner om de fyra väderstrecken och de fyra elementen. Kvadraten förknippas också med stabilitet.

Zonta arbetar för:

  • alla kvinnors rätt till god hälsa, utbildning och yrkesutvecklingatt

  • skapa bestående förbättringar för utsatta kvinnor genom lokala och globala projektatt

  • alla kvinnor ska omfattas av FN:s deklaration om mänskliga rättigheteratt

  • förbättra kvinnors juridiska, politiska och ekonomiska ställningsamförstånd och fred genom en världsomspännande organisation av yrkesverksamma personer i ledande ställning


Zonta har konsultativ status i FN och driver projekt tillsammans med olika FN organ 
Engelsk presentation av Vänersborgs Zontaklubb. 
On English             Vänersorg Zontaclub english.ppt i.

Vänersborgs Zontaklubb samverkar sedan hösten 2014 med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Vuxenskolans (SV) värdegrund och vision

SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. 
SV:s bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.