Uddevalla

Välkommen till Uddevalla Zontaklubb

Klubb 1271 – kort historik

Charterdatum den 9 januari 1990

                                        Charterpresidenten vid 20 års jubileum                                                                                                                                                Britt Torgerson

SOM-klubb var Örebro Zontaklubb. På hösten 1988 uppmanade Anita Leijonhufvud, Zonta i Örebro, Britt Torgerson i Uddevalla att där kalla till informationsmöte om Zonta för att skapa intresse för en Zontaklubb i Uddevalla. Ett tjugotal kvinnor från olika näringar hörsammade kallelsen och fortsatte att ses och skaffade sig mer och mer Zontakunskap. Den 9 januari 1990 blev så Uddevalla Zontaklubbs charterdatum. Charterbrevet överlämnades vid en festmåltid den 24 mars 1990 på restaurang Margretelund i Uddevalla.

Klubbmöten

Den tredje tisdagen i varje månad hålls klubbmöten. Styrelsemöten hålls den andra tisdagen i varje månad. Till de flesta klubbmötena är en gästföreläsare inbjuden. De senaste åren har mötesplatsen för våra olika aktiviteter oftast varit på Wienerkonditoriet, som ägs av en av våra Zontor. Flera klubbmöten har också varit besök på olika arbetsplatser. Två klubbmöten per år ägnas enbart åt specifika Zonta-ärenden, med samtal och diskussioner. Decembermötena äger rum hemma hos någon Zonta och har formen av knytkalas med juldelikatesser.

Medlemmar

                

                                                   Middag vid klubbens 25 års jubileum

Klubben hade 20 chartermedlemmar, varav de tre första initiativtagarna fortfarande är kvar, tre verkliga grand ladies: Britt Torgerson, klubbens första president, Gunilla Hellgren och Margareta Romander. Medlemsantalet har genom åren varit i medeltal 25. Innevarande år har klubben 23 medlemmar.

Styrelse och kommittéer

Klubben har en styrelse med sju ledamöter, revisorer, programkommitté, webbmaster samt valberedning. Tidigare klassifikationskommitté har numera slopats. Andra kommittéer /arbetsgrupper har tillsatts efter behov.

Jubileer

Festligheter har arrangerats vid klubbens 10-, 15- och 20-årsjubileum. Vid dessa jubileumsfester har högtidstal över Zonta och dess olika verksamheter, lokalt och internationellt, hållits av klubbens nestor och första president, Britt Torgerson.

Egna projekt

Klubben har haft flera egna projekt genom åren. Pengar har samlats in genom olika lokala evenemang och bidrag har skänkts till bl.a. kvinnojouren; kvinnlig läkarstudent från Lettland; en kristen flickskola i Pakistan; Svenska Getbanken i Bishosi i Uganda, där kvinnor fått möjlighet att försörja sig och flickor skolgång genom en form av mikrolån av getter och höns.

Sistlidna år har vi skickat kartonger med strumpbyxor till Fistulasjukhuset, skänkt stor summa pengar till stiftelsen Garissa och till stiftelsen Hand i Hand.

Varje år delar klubben ut ett stipendium till en ung kvinna som i något avseende arbetar för andra kvinnor. 2013 års stipendiat arbetar i en ideell organisation mot prostitution och människohandel.