Om klubben

Falköping-Skövde Zontaklubb träffas tredje tisdagen i månaden kl.19.00 med uppehåll juni, juli, augusti. 

Supéavgift 150:-, om inget annat anges. Vinlotteri: lotter 5:-/st säljes på mötet.

Välkommen med som gäst (ta kontakt med någon i styrelsen). Klubben har 40 medlemmar och nya är varmt välkomna.

Styrelse 2017-2018:

President  Anna-Karin Lundberg 

Vice President  Shu Wang Jonsson

Kassör  Ann-Kristin Johansson

Sekreterare Marie Seiving  

Vice sekreterare Kari Brattberg

Klubbmästare Susanne Johansson

Vice klubbmästare Ann Uppström

Bookmark and Share