Stipendium till Gerd Allerts minne

 

  

            Gerd Allert

Falköping-Skövde Zontaklubbs stipendium till Gerd Allerts minne 2012:
Falköping-Skövde Zontaklubb beslutade 2010 att instifta ett stipendium till
Gerd Allerts minne. Gerd Allert var med och grundade Falköping-Skövde
Zontaklubb 1979. Hon var sedan ständigt aktiv i klubben. Zonta arbetar för
kvinnors rätt till utbildning och yrkesliv vilket alltid var centralt för Gerd. 
Hon var själv en välsedd och ofta anlitad konstnär. 
Hon hade också ett stort intresse för unga konstnärer och uppmuntrade dessa
på olika sätt. Syftet är att detta stipendium ska stötta unga kvinnor i
deras studier inom det konstnärliga området. Stipendiet skall användas till
vidareutbildning och/eller personlig utveckling inom: dans, konst, litteratur, musik eller teater.

Statut för Falköping-Skövde Zontaklubbs stipendium till Gerd Allerts minne.

Bakgrund

Detta stipendium delas ut till minne av vår Zontasyster Gerd Allert. Gerd Allert var en välsedd och ofta anlitad konstnär. Hon hade också ett stort intresse för unga konstnärer och uppmuntrade dessa på olika sätt. Syftet är att detta stipendium ska stötta unga kvinnliga konstnärer i deras vidareutbildning eller personliga utveckling.

Stiftare & förvaltare

Stipendiet stiftades 2010 av Falköping-Skövde Zontaklubb. Stipendiet delas ut av och administreras av styrelsen i denna Zontaklubb.

Syfte

Stipendiet ska stötta unga kvinnor i deras studier inom det konstnärliga området. Stipendiet skall användas till vidareutbildning och/eller personlig utveckling inom: dans, konst, litteratur, musik eller teater.

Vem kan söka

Stipendiet tilldelas en ung kvinna, mellan 18 - 30 år, som gått ut gymnasiet eller motsvarande utbildning och har kommit in på en vidareutbildning med inriktningen dans, konst, litteratur, musik eller teater. Kandidaterna skall ha gått gymnasiet/folkhögskola i de kommuner som finns representerade i Zontaklubbens upptagningsområde. Upptagningsområdet omfattar kommunerna Falköping, Gullspång, Skövde, Mariestad, Töreboda, Tibro, Hjo, Tidaholm och Karlsborg.

Stipendiets innehåll

Stipendiet är på 5 000 kr och delas ut årligen, då det finns en lämplig kandidat. Utöver stipendiesumman erhåller stipendiaten även ett diplom.

Ansökan

Ansökan görs personligen av sökande och ska vara Falköping - Skövde Zonta klubb tillhanda senast den 15 oktober. Ansökan skickas via E-post:

zontastipendium@gmail.com   

Sökande erhåller bekräftelse på mottagen ansökan.

Ansökan skall innehålla följande information:

- Namn, adress, e-post och telefonnummer.

- Presentation av tidigare utbildning.

- Presentation av sökandes framtidsplaner och gärna någon form av prov på vad man gjort, bilder, musik, film, etc. som bifogas ansökan som fil eller länk.

- Beskrivning av hur stipendiet ska användas.

Val av stipendiat

Val av stipendiat görs av en stipendiekommitté som tillsätts av styrelsen i Falköping-Skövde Zontaklubb. Val av stipendiat sker med utgångspunkt från ansökans innehåll. Kommittén har rätt att avstå från att utse stipendiat, om det inte inkommit någon lämplig kandidat. Kommitténs val kan inte överklagas.

Utdelning av stipendiet

Utdelning av stipendiet sker på Zontadagen den 8/11 vid en speciell ceremoni.

Ändringar av statut

Beslut om ändringar av statut fattas av styrelsen i Falköping-Skövde Zontaklubb.

Bookmark and Share