Klubbens projekt

Samarbete med Uppsala I

Uppsala II och Uppsala I har samarbetat kring utvecklandet av en Stipendiehandbok för marknadsföring och hantering inom klubbarna av de stipendier som finns inom Zonta International.

Samarbete med NCK

Klubbens lokala projekt startade år 2000. Under hösten 1999 fick alla världens Zontaklubbar i utmaning att ge ett Millennium Promise som innebar att vi Zontor skulle skänka inkomsten av årets sista arbetstimme till ett valfritt projekt. Det blev starten på ett mångårigt samarbete med det som idag heter Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Projektets mål

Ingela Lundborg i Uppsala II initierade detta och blev projektledare för samarbetet som har till syfte att:

 • uppmärksamma kvinnors forskning eller andra insatser som gagnar NCK,
 • internt och externt sprida information om NCK: s arbete,
 • ge kvinnor ökad insikt och kännedom om mäns våld mot kvinnor.

Stipendiefond och stipendieutdelning med föredrag

Klubben skapade en stipendiefond, Z-NCK-fonden, ur vilken medel årligen delas ut vid klubbens och NCK:s gemensamma seminarium tredje onsdagen i mars.

Stipendiaten väljs ut av NCK och ska på något avgörande sätt ha bidragit med t ex forskning som stärkt verksamheten. På seminariet presenterar den som får stipendiet sitt arbete för klubben medlemmar som på så sätt får ett årligt kunskapstillskott som stärker syftet med samarbetet.

Stipendiet är idag på 10 000 SEK. Klubben bidrar enligt styrelsebeslut till Z-NCK-fonden dels med 150 kr per person från årsavgiften, dels med det eventuella överskottet från seminariet. Till detta seminarium förlägger Zontaklubben Uppsala I sitt månadsmöte och hjälper mycket aktivt till med arrangemanget.

Mer om projektet

Idag är det klubbens vice president som har huvudansvar för samarbetet med NCK Till sin hjälp har hon en projektgrupp som väljs på klubbens årsmöte.

Klubbens samverkan med NCK är även förankrad på distriktsnivå. Vi har haft förmånen att få distriktets gåva till Z-NCK-projektet från vårt ”twin district” i USA vid convention i Göteborg och New York. NCK:s chef Gun Heimer är hedersmedlem i klubben.

Stipendiater

 • Sara Hogmark
 • Marie Cederholm
 • Karin Nylén
 • Kristina Stensson
 • Mariella del Castillo
 • Helena Sääf
 • Åsa Witkowski
 • Annika Björk
 • Lotta Sundström (2009)

De senaste stipendiaterna

Stipendiat 2010

NCK-medarbetaren Eleonora Stolt har tilldelats Uppsala Zonta II:s stipendium 2010 för sitt arbete med NCK:s rapport Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt.

Stipendiater 2011

Annika Engström, webbredaktör och projektledare vid Nationellt centrum för kvinnofrid, och Anna Åhnberg, projektledare på avdelningen för IT och inköp, Uppsala universitet, har tilldelats Uppsala Zonta II:s stipendium 2011 för sitt arbete med att bygga upp NCK:s kunskapsbank på nätet.
Läs mer om deras projekt på NCKs webb.

Stipendiat 2012

År 2012 går stipendiet till Anna Berglund, överläkare och medicine doktor i gynekologi och obstetrik samt expert vid NCK, för sitt arbete med att utveckla metoder för att ställa frågor om våldsutsatthet till patienter i hälso- och sjukvården.

Anna Berglund har varit huvudsekreterare för NCK:s regeringsuppdrag att utreda hur hälso- och sjukvården på ett tidigt stadium ska kunna identifiera våldsutsatta kvinnor för att de ska få rätt vård och hjälp att förändra sin situation. Arbetet har resulterat i en antologi som belyser frågan utifrån många olika verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården, samt ett utbildningspaket med åtta korta filmer och ett pedagogiskt material för att underlätta att kunskapen ska kunna omsättas till praktisk verklighet.

Stipendiat 2013

Lina Ploug, utbildningssamordnare på NCK, har tilldelats stipendium för sitt arbete med NCK:s utbildningsprojekt Genderbased Violence Capacity Building Project i Sydafrika.

Utbildningsprojektet har arbetat fram och genomfört utbildningar för att öka kunskapen om våld mot kvinnor. Satsningen har riktat sig till personal både inom hälso- och sjukvården och utbildningssektorn i Sydafrika.

Stipendiater fr o m 2014

Stipendiater fr o m 2014 presenteras på separat webbsidor, följ länkar nedan eller i menyn till vänster:

Bookmark and Share