Uppsala I

Välkommen till Zonta International Uppsala I!

Vi träffas på Park Inn, Storgatan 30, Uppsala, andra måndagen varje månad.

Program hösten 2016

10 september: Areamöte i Stockholm

12 september: Vi hade årsmöte. Dessutom rapporterades det från Convention i Nice.

10 oktober: Har vi möte tillsammansmed vår systerklubb här i Uppsala Zonta II. Preliminär gäst och föreläsare är vår nya guvernör Christina Rylander Bergkvist från Sundsvall.

14 november: Hemma-hos-möte. Detta innebär att klubbens medlemmar delar upp sig i mindre grupper. Var och en av dessa grupper träffas hemma hos en Zontasyster i klubben. Där äter vi en bit mat och diskuterar ett förutbestämt ämne. 

12 december: Julmöte på någon av Uppsalas restauranger 

Klubbens lokala projekt

Uppsala Kvinnojour

Vi ger stöd och samlar in pengar till kvinnojourens verksamhet

Klubbens engagemang

Ett mål för innevarande verksamhetsår 2016-2017 är att stödja nyanlända kvinnor och flickor i Uppsala.

Women's Empowerment Principles (WEPs)

Vi har i en motion som antogs vid distriktsmötet i Nyköping 2015 uppmärksammat att WEP är något som Zonta bör arbeta med. 

Trygghet i Uppsala

Vi har bl.a. genom en tidningsartikel i Upsala Nya Tidning uppmärksammat mörka stråk för gående och cyklister i staden som t.ex. tunnlar, vilket lett till att kommunen nu arbetar med belysning.

"Fruimport" - när kvinnor som tas med till Sverige utnyttjas

Vi studerade processen, när kvinnor träffar män i sina hemländer, "tas med" till Sverige för att bli utnyttjade i relationen utifrån ett myndighetsperspektiv. Detta resulterade i en motion som antogs vid distriktsmötet 2013. Denna motion innebar att Zonta skulle uppvakta berörd myndighet så att varje beskickning utomlands (ambassader och konsulat) har information om kvinnors rättigheter och skyldigheter i Sverige. 

Migrationsverket (sic) agerar mot riskerna med fruimport

Internationella Kvinnodagen

Vi brukar varje år delta med någon intressant föreläsning i den seminariedag som Mänskliga rättigheter-nätverket i Uppsala kring 8 mars varje år.

Klubbinformation

Distrikt 21, Area 02, charternummer 0240.

Plusgironummer
39 41 03 - 6