Stockholm I

Välkommen till Zonta Stockholm 1
– Sveriges äldsta Zontaklubb!

Den 17 maj 1935 bildade textilkonstnärinnan Elsa Gullberg Sveriges första Zontaklubb på Grand Hotel i Stockholm.
Klubben heter Stockholm I och har charternummer 136 d v s är den 136:e klubben som bildades i Zonta International. Den 19 maj 2015 firade och Zonta Stockholm I - och därmed Zonta i Sverige, 80 år.
Läs om klubbens historia här.

Medlemmarna träffas regelbundet på medlemsmöten, som äger rum den sista tisdagen i varje månad, utom i juni, juli, då vi har uppehåll och december, då det oftast blir en annan dag. Mötesplatserna varierar beroende på programmet för dagen. I samband med egna medlemmars föredrag kan mötet förläggas på medlemmens arbetsplats. Vid klubbens möten erbjuds alltid förtäring till självkostnadspris.

Programmet under verksamhetsåret består av en blandning av inbjudna föredragshållare, egna klubbmedlemmars föredrag (ego-föredrag), temadiskussioner samt olika aktiviteter för att samla in bidrag till Zontas lokala och internationella projekt. Gäster till medlemmar samt medlemmar från andra Zontaklubbar är alltid välkomna att delta.