Södertälje

Södertälje är en gammal stad med anor från 800-talet. Kommunen har ca 93 200  innevånare och är Sveriges 20:e stad (september 2017). Södertäljes invånare kommer från ett 40-tal olika länder och talar över 80 olika språk. De fyra största arbetsgivarna är Scania, AstraZeneca, Södertälje Kommun och Södertälje Sjukhus.

Södertälje är känt för sina kringlor och stadens kringelhistoria är lång, mer än tre hundra år. Kringlans historia är tätt förknippad med kringelgummorna, de framfusiga försäljare som utrustade med sina kringelkorgar närmast kastade sig över folk på resa genom staden.