Sundsvall

Sundsvallsbron

 

 

Kontakta oss:

https://www.facebook.com/zontasundsvall

eller maila till:

lena.sandersjoo@gmail.com
Zontas symbol är sammansatt av symboler från Siouxindianernas kultur och illustrerar vad Zonta står för. 
- Utstrålning och engagemang
- Sammanhållning
- Dela bördor
- Gemenskap
- Stabilitet
"Zonta" kommer från Lakhota språket som Siouxindianerna talar. Ordet betyder pålitlighet och trovärdighet, vilket även kvadraten symboliserar. Kvadraten är en global symbol. Den påminner om de fyra väderstrecken och de fyra elementen. Kvadraten förknippas också med stabilitet.