Skellefteå

 

Välkommen till Skellefteå och vår Zontaklubb, Nr 973

I Skellefteå finns en djupt rotad kultur av entreprenörskap och kreativitet. Tillsammans med vår vilja till jämlika möten och starka samarbeten skapar det en plats där det är självklart att tänka nytt och stort. Omväxlande årstider, trygga livsmiljöer och närheten till allt gör det dessutom lättare för hela livet att få plats. Arbete, familjeliv, fritid och passioner – i Skellefteå finns utrymmet för alla människors idéer om ett mångsidigt liv.

I vår Zontaklubb finns kvinnor från alla sektorer i samhället. Här möts lärare och företagare, akademiker och politiker, marknadschefer och journalister, småbarnsmammor och pensionärer är några exempel. Vi träffas regelbundet och byter kunskaper och erfarenheter samtidigt som vi hjälper kvinnor i världen som har det sämre än vi.

Klubben sammanträder tredje veckan i månaderna jan - maj och aug - dec.

Klubben chartrades den 16 April 1981