Zonta stärker kvinnor!

Zonta International är en ledande global organisation som är religiöst och politiskt obunden. Genom service och advocacy arbetar vi på internationell, nationell och lokal nivå för att stärka kvinnor och flickor och främja deras mänskliga rättigheter. 

Distrikt 21 av Zonta International omfattar 65 klubbar i Sverige och Lettland. Klubbarna är basen i organisationen.

Stöd oss!

Zonta delar ut ett flertal stipendier till kvinnor varje år, t ex Amelia Earhart Fellowship för kvinnor som är flyg- eller rymdforskare.
Genom olika aktiviteter samlar Zontor in pengar till de olika projekt vi stöttar genom vårt samarbete med olika FN-organ.
Klubbarna är grunden i Zonta. Klubbarna genomför olika aktiviteter för att samla in pengar till de internationella projekten och kan också stötta kvinnor och flickor lokalt. Det finns mer än 60 klubbar i Sverige och Lettland.

Genom Zonta International Foundation lämnar vi bidrag till olika projekt i samarbete med FN. Zonta International delar också ut ett antal stipendier varje år. Stöd oss, så att vi kan stärka kvinnor!

Grattis till våra stipendiater!

Laura Ancane
Anna Maria Bornhausen

Här möter du två av våra senaste stipendiater som båda tilldelats Jane M. Klausman Scholarship som stöttar kvinnor som studerar ekonomi eller ekonomisk förvaltning vid universitet eller högskola på sitt tredje eller fjärde år av grundutbildningen eller på masternivå och som strävar efter en ledande position i samhälle och näringsliv.

Laura Ancane som studerar vid Stockholm School of Economics i Riga, utvald av Riga Zontaklubb.

Anna Maria Bornhausen som studerar Business Administration på masternivå vid Jönköping International Business School, utvald av Jönköping Zontaklubb.

Donera nu!

Stöd Zonta i vårt arbete att stärka kvinnors ställning i världen! Ge ett bidrag idag.

Följ oss på Facebook!

Bli medlem!